• Žiadny návrh

Bezstarostné splácanie hypotéky

Dostali ste sa do neočakávanej životnej situácie? Pomôžeme Vám so splácaním.

Posun splátky – Odklad splátok

Znížil sa vám príjem? Odložte si splátky na neskôr.

Refinancovanie

Strácate prehľad v splácaní svojich úverov? Refinancujte ich.

Poistenie úveru

Zriaďte si poistenie úveru a zvládnite aj neočakávané situácie.

Predĺženie splatnosti

Potrebujete znížiť splátku? Predĺžte si dobu splatnosti na maximum.

Ako na bezstarostné splácanie VÚB Hypotéky? Poistite si ju!

Zriaďte si výhodné poistenie úveru hneď pri žiadosti o VÚB Hypotéku. Vyhnete sa tak nepredvídateľným životným situáciám. Poistenie sa dá dojednať aj k už existujúcej hypotéke.

Čo je poistenie úveru a aké sú výhody poistenia úveru: Poistenie schopnosti splácať VÚB Hypotéku ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, strata zamestnania, pracovná neschopnosť, trvalá invalidita alebo ošetrovanie člena rodiny.

V prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť VÚB Hypotéku, resp. platiť mesačné splátky, preberie za Vás poisťovňa. Získate tak poistnú ochranu počas celej doby splatnosti úveru.

Všetko o poistení

 


Náš tip:

Predvídajte! Odložte si každý mesiac aspoň pár eur, podľa toho koľko Vám dovoľuje Váš finančný rozpočet.
A vytvorte si tak finančnú rezervu vo výške aspoň 3 splátok.

Dostali ste sa do neočakávanej životnej situácie?

Čo robiť, ak práve riešite stratu alebo zníženie Vášho príjmu, dlhodobú PN alebo iné vážne rodinné problémy? 

Máme pre Vás riešenia, ktoré môžete využiť bez poplatku:

Predĺženie doby splatnosti úveru

Predĺženie doby splatnosti úveru

Toto riešenie môžete využiť ak si chcete znížiť mesačnú splátku ak ešte nemáte hypotéku nastavenú na max. splatnosť 30 rokov (pri bezúčelovej hypotéke max. 20 rokov). Zaplatíte síce viac na úrokoch, avšak neohrozíte svoju súčasnú finančnú situáciu. Ak sa Vám situácia zmení, môžete znovu prehodnotiť svoj ďalší postup.

Konsolidácia viacerých úverov jedným

Konsolidácia viacerých úverov jedným

Je ideálne riešenie ak máte viacero úverových produktov a strácate sa v ich splácaní. Spotrebný úver z banky, či nebankovky, hypotéku, leasing, povolené prečerpanie či kreditnú kartu vieme po posúdení zlúčiť do jednej hypotéky, čím si znížite mesačnú splátku.

Odklad splátok istiny

Odklad splátok istiny

Vďaka ktorému si viete odložiť splátku istiny (a platiť len úroky) až na obdobie 6 mesiacov a znížiť si tak mesačné výdavky.

Úplný odklad splátky

Úplný odklad splátky

Úplný odklad splátok až na nulu Vám banka môže schváliť až na dobu 6 mesiacov. Odklad splátok síce neznamená ich odpustenie, pomôže Vám však zvládnuť ťažšie obdobie. Hypotéka sa bude počas neho naďalej úročiť a tieto úroky splatíte, až keď odklad uplynie, spolu so zvyšnými splátkami.

Zmluvne dojednané poistenia sa splácajú aj počas úplného odkladu splátok.

Ak ste prišli o zamestnanie

Ak ste prišli o zamestnanie

A pracovali ste:

 • na Slovensku - potrebujete potvrdenie z Úradu práce
 • v zahraničí - je potrebné dodať potvrdenie o skončení pracovného pomeru od bývalého zamestnávateľa
 • ako živnostník - je nevyhnutné okrem potvrdenia z Úradu práce dodať aj ohlásenie pozastavenia alebo zrušenia činnosti na živnostenskom úrade
Ak ste dlhodobo PN

Ak ste dlhodobo PN

Pri dlhodobej práceneschopnosti vyžadujeme predloženie:

 • PN-ky potvrdenej lekárom alebo
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne
Ak máte vážne rodinné dôvody

Ak máte vážne rodinné dôvody

Doklady potrebné v prípadoch:

 • úmrtie v rodine - kópia úmrtného listu
 • výkon trestu - právoplatný rozsudok a potvrdenie o výkone trestu
 • rozvod - právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
Ak sa Vám narodilo dieťa

Ak sa Vám narodilo dieťa

Stačí Vám -  potvrdenie o poberaní materskej, resp. rodičovského príspevku

Ak sa Vám znížil príjem

Ak sa Vám znížil príjem

Pri znížení mzdy potrebujeme o tejto skutočnosti potvrdenie z personáneho oddelenia.

Dobre vedieť
Dobré vedieť
 • V prípade, že využijete akúkoľvek vyššie uvedenú zmenu z dôvodu zníženia Vášho príjmu alebo zhoršenia Vašej finančnej situácie, bude táto informácia uvedená aj v úverovom registri.
 • Po skončení odkladu je potrebné pokračovať v splácaní hypotéky v pravidelných mesačných splátkach v stanovenom termíne. Mesačná splátka bude obsahovať naakumulované úroky z obdobia odkladu.
 • Poistné sa nedá odložiť. Aj pri úplnom odklade splátok, povinnosť platiť zmluvne dojednané poistné nezaniká.

Kontaktujte nás, aby sme spolu mohli riešiť vzniknutú situáciu. 

 

Kontaktný formulár

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.