Kontakt Internet banking IB Search ×

Najčastejšie kladené otázky

Koľko si môžem požičať?

VÚB Pôžičku vám poskytneme vo výške limitu refinancovanej Quatro Šikovnej karty.

Aké doklady potrebujem na vybavenie pôžičky s odmenou?

Na vybavenie pôžičky s odmenou vám bude stačiť jeden doklad totožnosti.

Kedy získam odmenu k pôžičke?

Odmenu v podobe zľavy 2 % z úrokovej sadzby získate ihneď pri čerpaní vašej pôžičky, čo znamená, že od začiatku splácania budete platiť nižšiu splátku.

Čo musím urobiť pre ponechanie odmeny?

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok:

  • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
  • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov.

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

  • sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
  • nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.

Viac informácii o podmienkach benefitu získate cez službu KONTAKT alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Sú povolené mimoriadne splátky pôžičky?

Mimoriadnu splátku môžete realizovať kedykoľvek v niektorej z našich pobočiek. Poplatok za túto zmenu vám bude účtovaný v zmysle aktuálneho cenníka.

Je možné odložiť splátky pôžičky?

V prípade nepriaznivých životných situácií je možné požiadať o odklad splátok, počas ktorých nemusíte uhrádzať vaše mesačné splátky. Stačí navštíviť ktorúkoľvek z našich pobočiek.

Môžem si zmeniť deň splátky pôžičky?

V rámci zmien zmluvných podmienok máte možnosť zmeniť si kedykoľvek deň vašej mesačnej splátky alebo spôsob, akým splátky uhrádzate.

Môžem úver aj predčasne splatiť? Za aký poplatok?

Vašu pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Poplatok vám bude účtovaný v zmysle aktuálneho cenníka.