Kontakt Internet banking IB Search ×

Najčastejšie kladené otázky

Do kedy budem môcť používať moju existujúcu Kreditnú kartu?

V oblasti akceptácie kariet u obchodníkov nenastanú žiadne zmeny. Tzn., že Vašou
kreditnou kartou budete môcť platiť u obchodníkov tak ako doteraz.

Zostane mi rovnaký PIN?

PIN ostáva rovnaký.

Na svojej Kreditnej karte som mal poistenie, ostáva mi?

Áno, poistenie ostáva.

Ako zablokovať kartu v prípade straty alebo krádeže?

V prípade straty alebo krádeže je potrebné kontaktovať 24-hodinovú službu KONTAKT, ktorá zabezpečí jej okamžité zablokovanie. Číslo telefónu: 0850 123 000 (zo zahraničia +421 2 4855 5970), ak nemôžete podať oznámenie vy, môže tak urobiť aj iná osoba.