• No suggestion

Financing

Let home banking give you a free hand, so you can turn your attention to world markets.

Financovanie pre poľnohospodárov

Klimatické zmeny pociťujeme čím ďalej, tým viac. Pripravte sa na ne spolu s nami.
Financovanie pre poľnohospodárov

Profi-Loans

The cornerstone of a successful business is always having enough funds available to develop and run it.
  • within 24 hours from submission of required supports
  • Without any submission of documents
  • customers and customers at other banks
Profiúvery pre podnikateľov

VÚB Terra

Loans to promote sustainability
VÚB Terra

Profi-Hypo loans

Profi-Hypo mortgage lending up to €500,000 with a repayment period of up to 15 years
Profihypo úvery

S-LOAN – sustainable financing

The idea of sustainability and environmental protection has become a permanent part of VÚB’s strategy.
S-LOAN udržateľné financovanie

Factoring

VÚB bank provides alternative financing such as factoring.
Faktoring

Operational financing

Operational funding provides a solution for your operations to cover any scheduled or unscheduled short-term operational needs.
Prevádzkové financovanie

Investment financing

Are you looking for your own facilities for operations and new technology, or to reconstruct or upgrade facilities you already have?
Investičné financovanie

Commercial real estate financing

This is a product that offers business opportunities to corporations. Commercial property financing includes lending for acquisitions, construction.
Financovanie komerčných nehnuteľností

Business financing

Business financing products help increase your market competitiveness, while removing the exposure to the risk of failure to fulfill contractual obligations.
Financovanie obchodu

Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Poistenie určené pre segment malých a stredných podnikateľov, ktorým je poskytovaný PROFIÚVER terminovaný a PROFIÚVER kontokorentný.
Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Cirkulárnu ekonomika

Financovanie projektov podporujúcich cirkulárnu ekonomiku
Cirkulárnu ekonomika

Podnikateľská úverová linka

Podnikateľská úverová linka je služba, ktorú získate na základe aktívneho využívania našich produktov.
Podnikateľská úverová linka

Profi úver s finančným ručením

Profi úver s finančným ručením je bezúčelovým úverom, ktorý zabezpečí financovanie prevádzkových alebo investičných podnikateľských potrieb klienta.
Profi úver s finančným ručením

Štrukturálne fondy EÚ

Aj v rámci programového obdobia 2014 – 2020 je VUB, a.s. pripravená byť Vašim partnerom pri financovaní projektov podporovaných z fondov EU.
Štrukturálne fondy EÚ

Cenné papiere

Alternatívne financovanie klienta na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.
Cenné papiere

Portfóliová záruka

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP formou podpory výskumno-vývojových a inovačných aktivít.
Portfóliová záruka

Úvery zo zdrojov EIB

Investičný úver zo zdrojov EIB (Európska investičná banka)
Úvery zo zdrojov EIB

Úvery ŠFRB

VÚB banka Vám ponúka ďalšie služby, neváhajte nás osloviť.
Úvery ŠFRB

Podpora podnikania z externých zdrojov

Ponúkame vám široký sortiment úverov a ďalších foriem financovania, ktoré vieme navzájom kombinovať a prispôsobovať vašim potrebám.
Podpora podnikania z externých zdrojov

FLEXI úver pre poľnohospodárov

Úver na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb a vyplatením podpory z PPA.
FLEXI úver pre poľnohospodárov

FLEXI pôda

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.
FLEXI pôda

Skladiskové a tovarové záložné listy

Financovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru.
Skladiskové a tovarové záložné listy
Needs our help?

We will answer to all your questions.