Kontakt Internet banking IB Search ×

Prihlásenie do Internet bankingu

Pri prihlasovaní zadáte vaše Identifikačné číslo a heslo. Ak náš systém dynamického vyhodnocovania rizika vyhodnotí vaše prihlásenie ako bezpečné, do Internet bankingu vás pustí bez dodatočnej autorizácie.

V prípade, ak vyhodnotí zvýšene riziko, bude vyžadovať potvrdenie vašej identity zadaním jednorazového bezpečnostného kódu (Mobilný PIN, SMS autorizácia, Token, Mobilný Token).

Bezpečná práca s internetom

Do Internet bankingu sa prihlasujte výlučne len cez oficiálnu stránku https://nib.vub.sk alebo https://ib.vub.sk

Neotvárajte emaily od neznámych adresátov, podozrivé prílohy a neznáme odkazy v správach. VÚB banka od vás za žiadnych okolností nebude žiadať zaslanie hesiel, čísel kariet alebo osobných údajov e-mailom.

Do počítača ani mobilu nesťahujte podozrivý softvér a k internetu sa neprihlasujte cez verejné siete.

Pri podozrení na akúkoľvek podozrivú situáciu ihneď volajte 24-hodinovú službu Kontakt
na tel. čísle 0850 123 000, zo zahraničia +421 2 4855 59 70.

Phishing a online podvody

Môže sa stať, že dostanete email, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako z banky, no je poslaný adresy, ktorá sa mierne líši od reálnej. Overte si napríklad koncovku emailu, ktorá nemusí končiť .sk, ale napríklad .ru.

Na takéto emaily nikdy nereagujte a zmažte ich. Ak vás email vyzýva na aktualizáciu osobných údajov (totožnosť, prístupové údaje - mená, ID, heslá), ktoré by ste mali zadať v priloženom linku, nikdy naň neklikajte.

Pravá stránka banky musí vždy obsahovať bezpečnostné prvky ako zelený zámoček či označenie "https" v URL adrese stránky.

Užívajte si jednoduchosť vo vašom bankovníctve.

Objavte všetko, čo je možné
s VÚB bankou

Prihlásiť sa do IB