Kontakt Internet banking IB Search ×

Čo je 3D Secure?

Ide o službu, ktorá kvôli zvýšeniu bezpečnosti dodatočne overí Vaše platby platobnými kartami VISA a Mastercard. Počas platby kartou na internete sa zobrazí výzva na potvrdenie platby cez 3D Secure. Slovenské aj zahraničné internetové obchody, ktoré podporujú overovanie cez 3D Secure, sú označené logami Mastercard ID Check a Visa Secure.

image1187


Ako potvrdím platbu cez 3D Secure?

Platbu môžete potvrdiť jedným z týchto 3 spôsobov:

  • Priamo v aplikácii VÚB Mobil Banking cez Mobilný PIN alebo odtlačok prsta / FaceID
  • SMS kódom a heslom ku karte
  • Kódom z aplikácie VÚB token

Postup pri overení platby

(Pri nakupovaní na internete neodporúčame použitie internetového prehliadača Internet Explorer.)

Potvrdenie cez VÚB Mobil banking:

Na overenie platieb Vám postačí aktivovaná aplikácia VÚB Mobil Banking, platbu kartou potvrdíte mobilným PINom alebo odtlačkom prsta/Face ID na Vašom telefóne.

1. 

1. Po zadaní údajov o karte (číslo karty, exspirácia a CVC/CVV kód) sa zobrazí obrazovka s podrobným postupom, ako potvrdiť platbu kartou.

2. 

Otvorte si push notifikáciu, ktorú sme Vám poslali na zariadenie s aplikáciou VÚB Mobil Banking. Ak si však push notifikáciu nevšimnete alebo sa Vám nezobrazí, platbu môžete potvrdiť aj priamo po prihlásení sa do aplikácie VÚB Mobil Banking.

3. 

Následne sa Vám zobrazí detail platby kartou, ktorú potvrdzujete. Platbu potvrďte buď Mobilným PINom (4-miestny kód na prihlásenie sa do aplikácie) alebo biometrickými údajmi – odtlačkom prsta alebo Face ID. Odtlačkom prsta/Face ID je možné potvrdiť platbu kartou do výšky 1 000 €/1 platba.

4. 

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.

Potvrdenie cez sms kód a heslo ku karte:

Ak pri potvrdení platby kartou na internete zadávate kód z SMS správy, budete z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zadávať už aj svoje HESLO KU KARTE.

1. 

Ak ste si zvolili overenie cez SMS kód a heslo ku karte, zobrazí sa obrazovka na zadanie SMS kódu, ktorý sme Vám zaslali na Vaše telefónne číslo.

2. 

Na ďalšej obrazovke je potrebné zadať heslo ku karte. Ak si heslo ku karte nepamätáte, pozrite si ho vopred vo svojom Internet bankingu v Detaile karty. Postup ako heslo nájsť alebo zmeniť v Internet bankingu nájdete TU. Zobrazené heslo si zapamätajte, budete ho zadávať vždy pri potvrdzovaní platby kartou na internete.

3. 

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.


Ako nájdem heslo ku karte v Internet bankingu?

Potvrdenie platby kartou na internete
cez aplikáciu VÚB Token:

Nový postup potvrdenia platby kartou na internete:
 

1. 

Ak ste si zvolili overenie cez aplikáciu VÚB Token, zobrazí sa Vám stránka s QR kódom, ktorý naskenujete do tejto aplikácie. Platbu kartou potvrdíte tak, že zadáte vygenerovaný kód z aplikácie VÚB Mobilný Token.

Výber možnosti kontakt cez rýchle odkazy
2. 

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.

 

Najčastejšie kladené otázky

POTVRDENIE CEZ SMS KÓD A HESLO

Čo je heslo ku karte a kde ho nájdem?

Heslo ku karte je bezpečnostný prvok, ktorý je uvedený vo Vašej zmluve ku karte. Nájdete ho aj vo Vašom Internet Bankingu v Detaile karty. Tu si ho môžete nielen zobraziť, ale aj kedykoľvek bezplatne zmeniť. Postup ako nájsť alebo zmeniť heslo ku karte v Internet Bankingu nájdete TU.

Ak službu Internet Banking nevyužívate, Vaše heslo môžete získať aj prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky VÚB banky. Heslo bude poskytnuté výlučne Vám ako držiteľovi karty po overení Vašej identity cez občiansky preukaz.

Zadal som nesprávny bezpečnostný kód z SMS správy alebo nesprávne heslo, mám zablokovanú internetovú platbu, ako mám postupovať?

Na zadanie správneho bezpečnostného kódu a hesla do systému máte tri pokusy. V prípade, že bezpečnostný údaj bude zadaný trikrát nesprávne, budete presmerovaný na stránku obchodníka a kvôli bezpečnosti Vám na 60 minút nebude umožnené vykonávať 3D Secure internetové platby kartou. Po uplynutí 60 minút môžete kartou opäť platiť aj na internete.

Ak zadáte bezpečnostný kód a heslo opakovane nesprávne, nastane blokácia karty pre 3D Secure platby na internete. O odblokovanie karty pre internetové platby môžete požiadať telefonicky na službe Kontakt (0850 123 000, zo zahraničia +421 2 4855 5970).

POZOR! Pri SMS autorizácii sa bezpečnostný kód zadáva vždy len raz. Ak sa pri jeho zadávaní pomýlite, vyžiadajte si zaslanie novej autorizačnej SMS správy kliknutím na ikonu „Zaslať nový SMS kód“. Bude vám vygenerovaná a odoslaná SMS správa s novým bezpečnostným kódom.


POTVRDENIE CEZ VÚB MOBIL BANKING

Čo potrebujem, aby som mohol potvrdzovať platby kartou na internete cez VUB Mobil Banking?

Aby ste mohli využívať tento nový spôsob potvrdzovania platieb, je potrebné, aby ste mali svoj mobilný telefón pripojený na internet. Vo svojom telefóne musíte mať nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu VUB Mobil Banking a v telefóne a aj v aplikácii povolené zasielanie push notifikácií. Odporúčame tiež aktualizovať si internetový prehliadač Chrome na mobilnom zariadení na aktuálnu verziu.

Čo je Mobilný PIN a aké sú jeho výhody

Mobilný PIN (mPIN) predstavuje štvormiestny numerický kód, ktorý si volíte sám pri aktivácii aplikácie VÚB Mobil Banking. Tento bezpečnostný prvok slúži na prihlasovanie do aplikácie VÚB Mobil Banking , na autorizovanie operácií v službách Internet banking, na telefonickom centre Kontakt a v mobilnej aplikácii VÚB Mobil Banking. Všetky informácie a výhody Mobilného PINu nájdete na stránke Bezpečnosť IB.

Chcel by som platby kartou potvrdzovať odtlačkom prsta/Face ID. Čo mám robiť?

Váš mobilný telefón musí podporovať používanie odtlačku prsta/Face ID a potom ním môžete potvrdzovať platby kartou na internete až do výšky 1 000 eur/1 platba. Zároveň je potrebné aktivovať autorizáciu kartových transakcií cez skener odtlačku prsta v aplikácii VÚB Mobil Banking – Nastavenia – Prihlásenie odtlačkom prsta – Autorizácia kartových transakcií.

Prišla mi push notifikácia, ale omylom som ju zrušil. Ako mám postupovať?

Keď Vám nepríde push notifikácia alebo si ju omylom zrušíte, otvorte si aplikáciu VUB Mobil Banking. Upozorníme Vás na čakajúcu autorizáciu a budete môcť pokračovať v potvrdení platby. Ak by sa stalo, že včas na push notifikáciu nekliknete a nepotvrdíte Vašu platbu kartou cez aplikáciu VUB Mobil Banking, pošleme Vám bezpečnostný kód do SMS správy.


ĎALŠIE OTÁZKY

Nemôžem zaplatiť kartou na internete, lebo nemám zriadenú službu Nonstop banking, ako mám postupovať?

V prípade, že nemáte zriadený Nonstop Banking a teda nemáte zriadený žiadny bezpečnostný prvok, nebudete môcť vykonať platbu kartou na internete u obchodníkov, ktorí podporujú službu 3D Secure. Nonstop Banking je možné zriadiť si online na stránke Zriadenie Internet Bankingu alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB. Aktivácia, ako aj využívanie Nonstop Bankingu, je bezplatné a potvrdzovanie platieb cez 3D Secure nie je spojené so žiadnymi dodatočnými poplatkami.

Využívam Nonstop Banking a mám zriadených viac bezpečnostných prvkov, ktorý mám použiť?

V prípade, že využívate viac bezpečnostných prvkov v rámci Nonstop bankingu, môže sa Vám zobraziť obrazovka s bezpečnostnými prvkami, ktoré máte k dispozícii. Z nich si môžete zvoliť jeden, ktorý chcete použiť na overenie danej internetovej platby kartou. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob overenia je cez VUB Mobil Banking. Platbu v tomto prípade potvrdíte Mobilným PINom alebo odtlačkom prsta/Face ID.

Overenie prebehlo úspešne, avšak nákup nebol dokončený a platba bola neúspešná. Čo mám robiť?

V tomto prípade platba nebola úspešne autorizovaná. Autorizácia znamená overenie platby voči stavu karty, zostatku na účte, limitom. Platba môže byť zamietnutá z dôvodu nedostatočného limitu na platbu, zostatku účtu a podobne. Niekedy sa môže stať, že platba po úspešnej autentifikácii ani nepríde na autorizáciu, to znamená, že platba zlyhala ešte pred autorizáciou. Dôvodom môže byť pomalé internetové spojenie.

Dôvod zamietnutia platby si môžete overiť na službe Kontakt (0850 123 000, zo zahraničia +421 2 4855 5970).

Obchodník nie je označený logami Mastercard ID Check a Visa Secure. Ako potom prebehne internetová platba kartou?

U obchodníkov, ktorí nepodporujú 3D Secure, postačuje zadanie údajov o karte (číslo karty, platnosť a 3-miestny kód zo zadnej strany karty). Pri takejto platbe je nevyhnutná veľká obozretnosť, keďže nebezpečenstvo zneužitia platobnej karty je v nezabezpečenom prostredí oveľa vyššie. Transakcia prebehne bez overenia držiteľa karty prostredníctvom bezpečnostných prvkov k Nonstop Bankingu.

Platil som kartou na internete a platbu som vôbec nemusel potvrdiť cez bezpečnostný prvok Nonstop bankingu, aj keď obchodník podporuje 3D Secure. Ako je to možné?

Táto platba bola zrejme bankou vyhodnotená ako bezpečná a teda nebolo potrebné jej potvrdenie cez bezpečnostný prvok. Môže sa to stať napríklad ak platíte nízku sumu alebo realizujete opakujúcu sa platbu.

Prišla mi SMS správa s bezpečnostným kódom alebo push notifikácia na potvrdenie platby, aj napriek tomu, že som žiadny nákup kartou na internete nerobil. Čo mám robiť?

Okamžite prosím zavolajte na službu Kontakt (0850 123 000, zo zahraničia +421 2 4855 5970) kde túto platbu preveríme. Ak ste platbu nerobili, Vašu kartu deaktivujeme alebo trvalo zablokujeme, aby sme predišli jej zneužitiu. Deaktiváciu / trvalú blokáciu karty môžete spraviť aj cez VUB Mobil Banking.