Kontakt Internet banking IB Search ×

Získajte vďaka programu Odmena za vernosť 50 % alebo 100 % zľavu
z mesačného poplatku za vedenie VÚB Účtu/VÚB Účtu Magnifica

Ako získate zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu?

Použite aspoň 1x mesačne Internet Banking alebo Mobil Banking

Posielajte si na účet príjem minimálne 500 € (platí pre získanie zľavy z poplatku pre VÚB Účet) / 1 000 € (platí pre získanie zľavy z poplatku pre VÚB Účet Magnifica)

A zároveň využívajte naše produkty:
Aktívne využívanie 2-och produktov pre získanie 50 % zľavy z poplatku za vedenie účtu
Aktívne využívanie 3-och produktov pre získanie 100 % zľavy z poplatku za vedenie účtu

Produkty VÚB,
s ktorými je možné
aplikovať zľavu:

 • Spotrebný úver
  (úver nesmie byť v sledovanom období v delikvencii a majiteľ účtu je zároveň hlavným žiadateľom na spotrebnom úvere)
 • Hypotekárny úver
  (úver nesmie byť v sledovanom období v delikvencii a majiteľ účtu je zároveň hlavným žiadateľom na hypotekárnom úvere)
 • Kreditná karta
  vydaná na majiteľa účtu s minimálne 3-ma zaúčtovanými platbami za príslušný mesiac. (Šikovná karta, Mastercard Standard, Mastercard World)
 • Pravidelné Sporenie aspoň 50 €
  (súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na Sporiaci účet alebo Investičné sporenie SK/LUX za mesiac)
 • Zostatky na depozitných produktoch minimálne 10  000 €
  (zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do podielových fondov Eurizon SK / Eurizon Lux, a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB)
 • Životné poistenie LA Vita
  (vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky a. s.)