Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Termínovaný vklad vám prináša dobrý úrok
a možnosť predčasného výberu

 

Zvýhodnené úroky

Vopred istý výnos
s pevným úrokom

Vklady chránené Fondom
ochrany vkladov

Bezplatné zriadenie
a vedenie

Minimálny vklad 99 EUR Ponuka vkladu v 4 menách Voliteľná doba viazanosti
Resp. 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF. Termínovaný vklad v EUR alebo v jednej
z ponúkaných cudzích mien
CZK, GBP, USD.
Na 1, 3, 6, 9*, 12, 18*, 24*, 36*, 42* a 48* mesiacov.

* termínovaný vklad s dobou viazanosťou 18,24,36,42 a 48 mesiacov je možné otvoriť len v mene EUR. Viazanosť 9 mesiacov je v mene EUR, USD a GBP

Môže vás tiež zaujímať

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Termínovaným vkladom nájdete v časti úrokové sadzby.

Najčastejšie kladené otázky

Akou úrokovou sadzbou sú moje peniaze počas stanoveného obdobia úročené?

Prostriedky na termínovanom vklade sú zhodnocované počas celého obdobia rovnakou úrokovou sadzbou, platnou ku dňu otvorenia vkladu. Výška úrokovej sadzby závisí od výšky vkladu a tiež od obdobia, na ktoré máte peniaze na termínovanom vklade uložené. Platí, že čím dlhšia doba vkladu a čím vyššia suma peňazí, tým vyššia úroková sadzba.

Ako sa dá dostať k peniazom predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu možno vybrať kedykoľvek a pokiaľ nevyberáte vysokú sumu, výber netreba spravidla ani nahlasovať vopred. Pri výbere počas trvania viazanosti vkladu si však banky účtujú sankčný poplatky. VÚB poplatok za predčasný výber počíta z úrokov naakumulovaných ku dňu výberu z predčasne vyberanej sumy.

 Napríklad pri ročnom vklade predstavuje poplatok sumu rovnajúcu sa úroku z vyberanej čiastky za 180 dní, najviac však do výšky akumulovaných úrokov. V praxi to znamená, že ak máte na ročnom vklade napr. 5 000 eur a po 2 mesiacoch trvania vkladu chcete vybrať 1 000 eur, prídete len o úroky z vyberanej sumy za dva mesiace. Ak by ste peniaze vyberali po 9 mesiacoch, prídete o úrok za 6 mesiacov (180 dní) a na zvyšný úrok Vám nesiahneme.

Môžem prikladať na TV ďalšie peniaze?

Klient môže realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti. Všetky prídavné vklady majú rovnaký deň splatnosti ako pôvodný otvárací vklad na TV. Pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s otváracím vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad. 
Počas prebiehajúcej doby viazanosti môžete na vkladový účet realizovať prídavný vklad maximálne 195-krát. 

Aká úroková sadzba bude priradená prídavným vkladom?

Lehota viazanosti pre prídavný vklad začína plynúť odo dňa jeho pripísania a uplynie posledným dňom lehoty viazanosti otváracieho vkladu. Prídavný vklad sa úročí úrokovou sadzbou prislúchajúcou najbližšej kratšej zverejnenej doby viazanosti, ako je lehota viazanosti otváracieho vkladu, platnej v deň vykonania prídavného vkladu.