Profil banky

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít.

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB Generali), spotrebiteľského financovania (Consumer Finance Holding) či faktoringu (VÚB Factoring). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných produktov.

Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 187 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.

Banka v číslach

1,2 mil.
klientov

3 439
zamestnancov

Trhový podiel

11
hypotekárnych centier

32
firmených pobočiek

187
pobočiek

8
Magnifica centier

Orgány banky

Predstavenstvo

Alexander Resch

Predseda predstavenstva

VisaCard

Alexander Resch

Generálny riaditeľ VÚB

1. októbra 2013 sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky stal Alexander Resch, ktorý v rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako člen jej predstavenstva a Vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a predtým ako podpredseda Predstavenstva Consumer Finance Holding, dcérskej spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. Späť na Slovensko sa vrátil z Albánska, kde viedol spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch pracuje pre Intesa Sanpaolo celú svoju kariéru. Začal v spoločnosti Bankhaus Löbbecke&Co (Berlín), vtedy patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde bol zodpovedný za plánovanie, kontroling a risk manažment. Na Slovensko prišiel v roku 2004 koordinovať akvizíciu skupiny spoločností splátkového predaja TatraCredit Group, ktorá sa následne transformovala na Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch vyštudoval ekonomiku na University Cattolica del Sacro Cuore v Miláne a je tiež držiteľom titulov Executive MBA z University of Minessota - Carlson School of Management a Vienna University of Economics and Business.

Elena Kohútiková

Členka predstavenstva

VisaCard

Elena Kohútiková

Zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB

Elena Kohútiková pôsobí vo VÚB banke od októbra 2006. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa zodpovedná predovšetkým za oblasti: riadenie rizík, financovanie, plánovanie a kontroling, platobný styk, informačné technológie, compliance, prevádzkové služby. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku.

Elena Kohútiková sa narodila v Nitre. V roku 1977 ukončila štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a až do roku 1982 pracovala v ZŤS Dubnica. Neskôr pôsobila 8 rokov v Ekonomickom ústave SAV v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banke Československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 - celé 6-ročné funkčné obdobie - zastávala post viceguvernérky NBS, kde bola zodpovedná za riadenie menovej politiky, operácie na voľnom trhu, riadenie devízových aktív a manažment rizika, riadenie úseku informatiky a odboru výskumu. Centrálnu banku navonok zastupovala najmä v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banke, členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku ako aj členkou poradného grémia pri Výbore európskych regulátorov cenných papierov. Aktívne spolupracovala aj na vstupe Slovenska do Eurozóny tak vo funkcii viceguvernérky NBS, ako aj pri reálnom zavádzaní eura na Slovensku a vo VÚB.

Elena Kohútiková je nositeľkou mnohých ocenení – v rokoch 2012, 2013 aj 2014 získala cenu časopisu Forbes Top žena v slovenskom biznise, v roku 2012 jej bolo udelené Hospodárskymi novinami 1. miesto v rebríčku TOP 10 žien slovenského biznisu, za rok 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v Slovenskej republike a v roku 2013 i Zlatú pamätnú medailu udelenú za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V januári 2014 bolo pani Kohútikovej prezidentom Slovenskej republiky udelené vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky.

Antonio Bergalio

Člen predstavenstva

VisaCard

Antonio Bergalio

Vrchný riaditeľ Úseku Financie, plánovanie a kontroling

Od októbra 2014 sa členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom Úseku financie, plánovanie a kontroling stal Antonio Bergalio, ktorý pôsobil od roku 2008 ako člen predstavenstva a finančný riaditeľ ukrajinskej Pravex Bank, banky patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo. Zodpovedal predovšetkým za výkazníctvo, plánovanie a kontroling, treasury, investičné bankovníctvo a obstarávanie. Predtým pracoval na riadiacich pozíciách vo viacerých bankách a konzultačných spoločnostiach so zameraním na finančný sektor.

Antonio Bergalio získal ekonomické vzdelanie na Janovskej univerzite. V rokoch 2012 až 2014 bol aj členom Výboru talianskych podnikateľov na Ukrajine.

Alexander Resch

Generálny riaditeľ VÚB

1. októbra 2013 sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky stal Alexander Resch, ktorý v rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako člen jej predstavenstva a Vrchný riaditeľ úseku riadenia rizík a predtým ako podpredseda Predstavenstva Consumer Finance Holding, dcérskej spoločnosti VÚB so zameraním na spotrebné financovanie. Späť na Slovensko sa vrátil z Albánska, kde viedol spoločnosť Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Alexander Resch pracuje pre Intesa Sanpaolo celú svoju kariéru. Začal v spoločnosti Bankhaus Löbbecke&Co (Berlín), vtedy patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde bol zodpovedný za plánovanie, kontroling a risk manažment. Na Slovensko prišiel v roku 2004 koordinovať akvizíciu skupiny spoločností splátkového predaja TatraCredit Group, ktorá sa následne transformovala na Consumer Finance Holding, a.s.

Alexander Resch vyštudoval ekonomiku na University Cattolica del Sacro Cuore v Miláne a je tiež držiteľom titulov Executive MBA z University of Minessota - Carlson School of Management a Vienna University of Economics and Business.

Elena Kohútiková

Zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB

Elena Kohútiková pôsobí vo VÚB banke od októbra 2006. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov a od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa zodpovedná predovšetkým za oblasti: riadenie rizík, financovanie, plánovanie a kontroling, platobný styk, informačné technológie, compliance, prevádzkové služby. Patrí k najväčším odborníkom na problematiku Eura na Slovensku.

Elena Kohútiková sa narodila v Nitre. V roku 1977 ukončila štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a až do roku 1982 pracovala v ZŤS Dubnica. Neskôr pôsobila 8 rokov v Ekonomickom ústave SAV v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banke Československej v Bratislave a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS. Od marca 2000 - celé 6-ročné funkčné obdobie - zastávala post viceguvernérky NBS, kde bola zodpovedná za riadenie menovej politiky, operácie na voľnom trhu, riadenie devízových aktív a manažment rizika, riadenie úseku informatiky a odboru výskumu. Centrálnu banku navonok zastupovala najmä v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banke, členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku ako aj členkou poradného grémia pri Výbore európskych regulátorov cenných papierov. Aktívne spolupracovala aj na vstupe Slovenska do Eurozóny tak vo funkcii viceguvernérky NBS, ako aj pri reálnom zavádzaní eura na Slovensku a vo VÚB.

Elena Kohútiková je nositeľkou mnohých ocenení – v rokoch 2012, 2013 aj 2014 získala cenu časopisu Forbes Top žena v slovenskom biznise, v roku 2012 jej bolo udelené Hospodárskymi novinami 1. miesto v rebríčku TOP 10 žien slovenského biznisu, za rok 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v Slovenskej republike a v roku 2013 i Zlatú pamätnú medailu udelenú za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V januári 2014 bolo pani Kohútikovej prezidentom Slovenskej republiky udelené vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky.

Antonio Bergalio

Vrchný riaditeľ Úseku Financie, plánovanie a kontroling

Od októbra 2014 sa členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom Úseku financie, plánovanie a kontroling stal Antonio Bergalio, ktorý pôsobil od roku 2008 ako člen predstavenstva a finančný riaditeľ ukrajinskej Pravex Bank, banky patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo. Zodpovedal predovšetkým za výkazníctvo, plánovanie a kontroling, treasury, investičné bankovníctvo a obstarávanie. Predtým pracoval na riadiacich pozíciách vo viacerých bankách a konzultačných spoločnostiach so zameraním na finančný sektor.

Antonio Bergalio získal ekonomické vzdelanie na Janovskej univerzite. V rokoch 2012 až 2014 bol aj členom Výboru talianskych podnikateľov na Ukrajine.

Jozef Kausich

Člen predstavenstva

VisaCard

Jozef Kausich

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Jozef Kausich pôsobí vo funkcii člena predstavenstva a vrchného riaditeľa Divízie firemného bankovníctva vo VÚB, a.s. od apríla 2005. Zároveň pôsobí ako člen dozornej rady v spoločnostiach VÚB Leasing a VÚB Factoring.

Jeho banková prax pochádza hlavne z oblasti firemného bankovníctva, úverových analýz, nastavenia procesov a vývoja produktov, ako aj celkovej koordinácie služieb a vzťahov s firemnou klientelou. Podieľal sa taktiež na viacerých bankových fúziách a akvizíciách, participoval na predprivatizačnom audite (due diligence) rôznych slovenských bánk.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 1996 pôsobil v Tatra banke ako firemný konzultant. Od roku 1997 pokračoval na rovnakej pozícii v Bank Austria Slovakia, v ktorej následne participoval na rôznych fúziách, až sa v roku 2001 vypracoval na riaditeľa odboru firemných klientov a vývoja nových produktov v spojenej nemecko-rakúskej HVB Bank Slovakia.

Počas svojej bankovej praxe absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov.

Peter Magala

Člen predstavenstva

VisaCard

Peter Magala

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Peter Novák

Člen predstavenstva

VisaCard

Peter Novák

Vrchný riaditeľ úseku Prevádzka a IT

Po vymenovaní Dozornou radou VÚB, a.s., sa 1. októbra 2014 stal členom predstavenstva a vrchným riaditeľom úseku Prevádzka a IT.

Peter Novák prišiel do VÚB z centrály rakúskej Raiffeisen Bank International AG, kde od roku 2011 zastával post Managing Director of International Operations and IT a zodpovedal za riadenie prevádzky a informačných technológií v 15 krajinách strednej a východnej Európy, okrem toho riadil regionálne kancelárie v Pekingu, Hongkongu, Singapure, New Yorku a v Londýne. Predtým pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých významných spoločností v oblasti bankovníctva a telekomunikácií na Slovensku a v zahraničí. Peter Novák je absolventom Technickej univerzity v Košiciach.

Jozef Kausich

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Jozef Kausich pôsobí vo funkcii člena predstavenstva a vrchného riaditeľa Divízie firemného bankovníctva vo VÚB, a.s. od apríla 2005. Zároveň pôsobí ako člen dozornej rady v spoločnostiach VÚB Leasing a VÚB Factoring.

Jeho banková prax pochádza hlavne z oblasti firemného bankovníctva, úverových analýz, nastavenia procesov a vývoja produktov, ako aj celkovej koordinácie služieb a vzťahov s firemnou klientelou. Podieľal sa taktiež na viacerých bankových fúziách a akvizíciách, participoval na predprivatizačnom audite (due diligence) rôznych slovenských bánk.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 1996 pôsobil v Tatra banke ako firemný konzultant. Od roku 1997 pokračoval na rovnakej pozícii v Bank Austria Slovakia, v ktorej následne participoval na rôznych fúziách, až sa v roku 2001 vypracoval na riaditeľa odboru firemných klientov a vývoja nových produktov v spojenej nemecko-rakúskej HVB Bank Slovakia.

Počas svojej bankovej praxe absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov.

Peter Magala

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Peter Novák

Vrchný riaditeľ úseku Prevádzka a IT

Po vymenovaní Dozornou radou VÚB, a.s., sa 1. októbra 2014 stal členom predstavenstva a vrchným riaditeľom úseku Prevádzka a IT.

Peter Novák prišiel do VÚB z centrály rakúskej Raiffeisen Bank International AG, kde od roku 2011 zastával post Managing Director of International Operations and IT a zodpovedal za riadenie prevádzky a informačných technológií v 15 krajinách strednej a východnej Európy, okrem toho riadil regionálne kancelárie v Pekingu, Hongkongu, Singapure, New Yorku a v Londýne. Predtým pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých významných spoločností v oblasti bankovníctva a telekomunikácií na Slovensku a v zahraničí. Peter Novák je absolventom Technickej univerzity v Košiciach.

Martin Techman

Člen predstavenstva

VisaCard

Martin Techman

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Martin Techman

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Dozorná rada

Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

 • Ezio Salvai – predseda 
 • Ignacio Jaquotot – podpredseda 
 • Paolo Sarcinelli
 • Christian Schaack
 • Luca Finazzi
 • Andrej Straka – zástupca zamestnancov
 • Róbert Szabo – zástupca zamestnancov

Rating

Moody’s

VÚB banka, jún 2015
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  stabilný výhľad

 

VÚB banka - Hypotekárne záložne listy (HZL), jún 2015
Dlhodobý rating Aa2
Slovenská republika, október 2013
Dlhodobý rating A2, stabilný výhľad

Intesa Sanpaolo Group

Talianska banková skupina Intesa Sanpaolo, so sídlom v Turíne a Miláne, je väčšinovým akcionárom VÚB banky s podielom 97,02 % na základnom imaní spoločnosti. Finančná skupina Intesa Sanpaolo vznikla v januári 2007 fúziou významných talianskych bank, Banca Intesa a Sanpaolo IMI. Obidve banky mali pred fúziou významné postavenie na talianskom finančnom trhu a veľkou mierou prispeli ku konsolidačnému procesu talianskeho bankového sektoru.

Intesa Sanpaolo patrí medzi najdôležitejšie bankové skupiny eurozóny a v Taliansku je lídrom v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy majetku. Popri svojej materskej krajine pôsobí vo viac ako 40 štátoch sveta. So svojimi zahraničnými aktivitami sa zameriava na strednú a východnú Európu a na oblasť stredozemia, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s 1 400 pobočkami a s 8 400 000 klientmi. Okrem toho má sieť zahraničných pobočiek, ktorá poskytuje služby firemným klientom v 29 krajinách.

Logo banky

Logo VÚB banky vychádza z prvkov použitých v logu materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Zjednocujúcim motívom všetkých dcérskych spoločností je oranžový štvorec s tromi oblúkmi predstavujúcimi symbol rímskeho akvaduktu.

Akvadukt je stavba, ktorá prináša ľuďom vodu, technický pokrok, život a prosperitu; no symbolizuje aj spojenie medzi ľuďmi a kultúrami. Akvadukt v logu v prenesenom význame predstavuje väzbu v skupine Intesa Sanpaolo, zodpovednosť za rozvoj spoločnosti a budovanie vzťahov medzi jednotlivými bankami v skupine.

Názov „VÚB BANKA“ je písaný písmom Trajan pomenovaným podľa rímskych znakov na Trajánovom stĺpe stojacom na Rímskom fóre. Tmavozelená farba v logu vyjadruje pocit dôvernosti a bezpečia.

Štyri základné farby:

 • oranžová: farba rámu; predstavuje slnko, energiu
 • žltá: farba horizontálnej línie; predstavuje zem, piesok a prácu
 • modrá: farba prvého oblúka; odtiene modrej predstavujú vzduch, vodu, more
 • zelená: farba loga a druhého oblúka; odtiene zelenej predstavujú rastliny, rast a prírodu
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem