Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Poistenie schopnosti splácať kreditnú kartu ochráni Vás a Vašich blízkych pred vznikom nepredvídaných životných situácií, akými sú smrť, strata zamestnania, PN, alebo trvalá invalidita.

Hlavné výhody poistenia kreditných kariet:

  • poistná ochrana počas celej doby splatnosti kreditnej karty
  • jednoduché uzatvorenie priamo na žiadosti o kreditnú kartu
  • klient platí poistné len v prípade čerpania z kreditnej karty
  • možnosť poistiť aj stratu zamestnania
  • v prípade vzniku poistnej udalosti, Váš záväzok splatiť dlh na kartovom účte preberie za Vás poisťovňa

Ako si môžete poistiť Vašu kreditnú kartu?

  • priamo na žiadosti o kreditnú kartu si vyberiete jeden z dvoch súborov poistenia
  • k uzatvoreniu poistenia stačí len Váš podpis na žiadosti
  • poistné je vyúčtované spolu s minimálnou mesačnou splátkou

Ponúkame Vám dva súbory poistenia:

  • Súbor poistenia A – riziko smrti, trvalej invalidity, práceneschopnosti
  • Súbor poistenia B – riziko smrti, trvalej invalidity, práceneschopnosti a straty zamestnania

K poisteniu môžu pristúpiť všetci klienti, ktorí sú mladší ako 65 rokov a spĺňajú podmienky poistenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach.