Kontakt Internet banking IB Search ×

Uzatvoriť online

Vyplnenie žiadosti vám nezaberie viac ako pár minút.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

 

Široký rozsah krytia

Na dovolenku aj na turistiku

Po celom svete

Rodinné poistenie
pre 4 osoby

Ďalšie informácie

Krátkodobé poistenie

Poistíte sa len na určitý počet dní. Je ideálne, ak cestujete len z času na čas.

Poistenie na dobu neurčitú

Poistenie s ročnou tarifou a možnosťou automatickej prolongácie (pokiaľ nie je podaná žiadosť o vypovedanie 6 týždňov pred výročným dňom). Vhodné pre tých čo cestujú veľa.

Poistenie na hory

Chráni vás na slovenských horách. Poistiť sa môžete na určitý počet dní alebo aj na celý rok.

Cestovné poistenie do zahraničia

Základný rozsah krytia

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej pomoci a kaucie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Doplnkové pripoistenia

 • Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka
 • Poistenie storna zájazdu
 • Poistenie prerušenia zájazdu
 • Poistenie technickej pomoci v zahraničí
 • Poistenie oneskorenia letu a omeškania batožiny počas leteckej prepravy
  PDF

Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP aktuálne platné 

Informačný dokument o poistnom produkte - Cestovné poistenie

 

Poistenie na slovenské hory

Rozsah krytia

 • Náklady na zásah Horskej služby až do výšky 10 000 €
 • Pátranie, vyslobodzovanie, znášanie, resp. preprava s použitím technických prostriedkov
 • Možnosť poistenia na rok alebo na presný počet dní

 

  PDF

Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistenie záchrany v horách v SR

Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie záchrany v horách SR

 

Ceny poistenia

Cestovné poistenie základ Poistná suma Ročné poistné SVET Ročné poistné EURÓPA
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb do 200 000€       40 €              25 €
  Stomatologické ošetrenie do 300 €    
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do 35 000€    
  na majetku do 7 000€    
Poistenie právnej pomoci a kaucie do 5000€    
Poistenie pre prípad úrazu do 15 000€    
Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu 20€ denne    
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby do 1 000€ (batožina a osobné veci)    
  jeden ks batožiny do 500 €    
  jedna vec do 200 €    
Poistenie straty alebo odcudzenia cestovných dokladov do 350€