• Žiadny návrh

VÚB banka pomáha Ukrajine, utečencom a našim mestám a obciam

Situácia na Ukrajine sa nás bezprostredne týka, preto sa snažíme našim ukrajinským susedom pomôcť. Okrem finančnej a humanitárnej pomoci sme upravili časť našich produktov, ktoré môžu pomôcť ľudom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine, prípadne verejnosti, inštitúciám a združeniam, ktoré by sa tiež radi podieľali na pomoci.


VÚB banka taktiež prostredníctvom svojej Nadácie prispeje sumou 50-tisíc eur  pre dve organizácie, a to 20-tisíc eur pre Človeka v ohrození a 30-tisíc eur pre WellGiving, ktorá zastrešuje podporu Červeného kríža v Bratislave a v Snine, podporu obcí v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice či nákup priamej materiálnej pomoci.

Do pomoci sa môže ľahko zapojiť aj verejnosť či klienti banky prostredníctvom VÚB bankomatovktorí môžu prispievať finančnou čiastkou vo výške 5, 10, 25 a 50,- eur. Táto zbierka bude určená pre mimovládnu neziskovú organizáciu Človek v ohrození, ktorá aktuálne pomáha s nevyhnutnými životnými potrebami ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine.

Zbierku organizuje aj VÚB banka prostredníctvom svojich zamestnancov na pomoc ukrajinským rodinám. Primárne ju chceme použiť na vykrytie potrieb rodín z PRAVEX bank, ktoré už prichádzajú na Slovensko a hľadajú tu bezpečné útočisko.

V rámci solidarity sme sa rozhodli pomôcť tiež mestám a obciam, ktoré musia transparentne hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami. Ponúkame im bezplatné zriadenie a vedenie transparentných účtov, ktoré môžu využiť na rôzne formy finančných zbierok na pomoc UkrajineIch zoznam aktualizujeme tu.
Túto formu pomoci môžu využiť aj neziskové či mimovládne organizácie, ktorým ponúkame transparentné účty zadarmo na 6 mesiacov.

Nainštalovali sme dva bankomaty v hlavných registračných centrách pre utečencov z Ukrajiny v Humennom a Michalovciach. 

Pre našich ukrajinských susedov, ktorí museli v nadväznosti na aktuálnu situáciu opustiť svoju krajinu, sme zjednodušili proces otvorenia si bezplatných bežných účtov.

VÚB banka akceptuje identifikačné doklady vydané Ukrajinou, ktoré majú dvojjazyčnú mutáciu (identifikačné údaje uvedené v ukrajinskom a anglickom jazyku) v kombinácii s dokladom o udelení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky. Patrí tu napríklad cestovný pas alebo aj občiansky preukaz v oboch uvedených jazykoch. 

Ukrajincom poskytujeme preklad zmluvy či letáky so základnými informáciami o účtoch a možnostiach prístupu k účtu a svojim peniazom v ukrajinskom jazyku.
Klienti z Ukrajiny tak využívajú štandardný VÚB Účet s debetnou kartou. Pre okamžitú možnosť nakladania s peniazmi môžu využiť služby elektronického bankovníctva alebo okamžité vydanie platobnej karty v pobočke. 

VÚB banka im zároveň poskytuje úľavy na poplatkoch, ako napríklad za vklad hotovosti v pobočke. Zrušili sme tiež poplatky za platby na Ukrajinu, vždy ich klientovi automaticky stornujeme a vraciame späť. 

Veľmi si vážim obetavú prácu našich zamestnancov, ktorí aktuálne pomáhajú aj ako dobrovoľníci desiatkam  kolegom a ich rodinným príslušníkom našej sesterskej banky PRAVEX BANK. Nepretržite zabezpečujú pomoc s ich transferom do bezpečia, s poskytnutím im ubytovania, zabezpečením základných potrieb, lekárskej či psychologickej pomoci a finančnou injekciou na úvod. Verím, že sa nám podarí pomôcť každému, kto našu pomoc aktuálne potrebuje,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.