• Žiadny návrh

VÚB AM Dynamické portfólio

"

VÚB Asset management, správ. spol., a.s.
Správcovská spoločnosť VÚB Asset management (ďalej len „VÚB AM“) vznikla v roku 2000 a od začiatku svojej činnosti sa zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti. Momentálne je VÚB AM druhá najväčšia správcovská spoločnosť na Slovensku s majetkom pod správou viac ako 1,7 mld. Eur.

Akcionárom správcovskej spoločnosti VÚB AM je Eurizon Capital SA, ktorý je z pohľadu trhového podielu číslom dva v oblasti kolektívneho investovania v Taliansku. Eurizon Capital SA spravuje aktíva v objeme viac ako 300 mld. Eur, pričom portfólio manažmentu sa venuje takmer 200 manažérov a analytikov. Tím VÚB AM využíva pri investičných rozhodnutiach práve skúsenosti kolegov z materskej spoločnosti, avšak taktiež od svojich dcérskych spoločností v Maďarsku a Chorvátsku.

VÚB AM Dynamické portfólio

Fond VÚB AM Dynamické portfólio vznikol v roku 2006 a je určený pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 5 rokov a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície pri primeranom riziku. Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhodobom časovom horizonte pomocou investícií do podielových fondov a cenných papierov na svetových kapitálových trhoch. Portfólio manažér sa snaží dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a ponúknuť klientom vyššie zhodnotenie peňažných prostriedkov. Fond je vhodný aj pre dlhodobé pravidelné sporenie, kde klient eliminuje riziko časovania jednotlivej investície. VÚB AM Dynamické portfólio bolo v roku 2017 siedmim najpredávanejším fondom na Slovensku z pohľadu čistých predajov.

Graf 1. Vývoj zhodnotenia fondu VÚB AM Dynamické portfólio v EUR zobrazuje kvalitnú správu fondu, pretože fond už v roku 2013 prekonal predkrízovú úroveň a neustále rastie. Zhodnotenie fondu za posledné dva roky je 4,35 % p.a.

Graf 1. Vývoj zhodnotenia fondu VÚB AM Dynamické portfólio v EUR (Údaje k 31.5.2018)

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.