• Žiadny návrh

Tieto podielové fondy získali cenu TOP Fond, rekord dosiahli aj ESG fondy

V súťaži Top Fond Slovakia 2021 organizovanej Slovenskou asociáciou správcovských spoločností a Vydavateľstvom MAFRA Slovakia získala Skupina Eurizon dve ocenenia v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. Eurizon je spolu s VÚB bankou súčasťou medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo.


Domáci fond Dynamické portfólio sa stal v tejto kategórii najpredávanejším podielovým fondom, čím potvrdil svoju dlhodobo silnú pozíciu. Fond bol otvorený  v roku 2006 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 434 miliónov eur.

Druhým víťazným fondom bol Eurizon Manager Selection Fund - MS 70, s najlepším pomerom výnosu a rizika vo svojej kategórii. Je to fond s domicilom v Luxemburgu, bol otvorený  tiež v roku 2006 a jeho aktuálna hodnota majetku dosahuje 740 miliónov eur.

Rekordný rok pre ESG fondy, trhové prvenstvo pre Eurizon a VÚB banku

Záujem o ESG fondy medziročne rastie a iba za minulý rok čisté predaje týchto fondov dosiahli 534 mil. EUR. „Som rád, že vďaka silnej podpore VÚB banky naša skupina dosiahla na Slovensku čisté predaje ESG fondov v objeme 205,7 mil. EUR, čím bola v roku 2021 s trhovým podielom 38,5 % najúspešnejšou bankou v distribúcii takýchto fondov. Finančná skupina Intesa Sanpaolo (ISP), ktorej súčasťou je aj VÚB banka a Eurizon AM Slovakia, považuje „zelenú tému“ za významnú prioritu a má v tejto oblasti významný rozsah aktivít. V decembri 2021 sa ISP pripojila aj k aktivite Net-Zero Banking Alliance (NZBA) s cieľom zvýšiť spoločné úsilie v boji proti zmene klímy. Tak ako skupina Intesa Sanpaolo, aj VÚB banka sa týmto zaväzujú k cieľu nulových emisií do roku 2050, nielen čo sa týka vlastných emisií, ale aj v rámci svojho úverového a investičného portfólia,“ hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon AM Slovakia.

Nový, ešte zelenší fond

VÚB Banka zároveň predstavuje vo svojej ponuke nový zahraničný fond, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá európskeho nariadenia označené ho skratkou SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), klasifikovaný ako článok 9 uvedeného nariadenia.

Absolute Green Bonds je určený pre dlhopisových investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky na stredno až dlhodobé časové obdobie a investorom, ktorí majú pozitívny prístup k problematike životného prostredia.

Tento fond investuje hlavne do štátnych alebo podnikových dlhopisov, ktoré sú emitované  s cieľom financovania projektov šetrných k podnebiu a životnému prostrediu, napríklad obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti, prevencie znečisťovania, ekologickej dopravy, riadenia vodných zdrojov, cyklického hospodárstva, zachovania biodiverzity a ekologickej výstavby. Ide o tzv. zelené dlhopisy.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.sk a na www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.