• Žiadny návrh

Skupina VÚB s uspokojivou obchodnou výkonnosťou aj počas jej pomoci ekonomike pri prekonávaní krízy

"

„Na začiatku roka 2020 bol celý svet zasiahnutý bezprecedentnou krízou spôsobenou globálnou pandémiou. Toto nevyhnutne ovplyvnilo tak ekonomiku Slovenska, ako aj cely bankový sektor. Bankový svet, ako sme ho poznali, sa náhle zmenil a my sme boli nútení okamžite nájsť riešenia, aby sme umožnili klientom prístup k našim službám bez toho, aby museli opustiť svoje domovy. Museli sme prijať obrovské zmeny v priebehu niekoľkých dní namiesto mesiacov alebo rokov. Museli sme sa naučiť poskytovať naše služby klientom s dôrazom na ochranu ich zdravia a zdravia našich zamestnancov.

Som veľmi hrdý, že naša banka bola jednou z prvých ktorá prijala nevyhnutné opatrenia a naďalej poskytovala financovanie našim klientom a dokonca aj pomáhala tým menej šťastným, ktorí kvôli kríze neboli dočasne schopní plniť svoje záväzky. Navyše prostredníctvom Nadácie VÚB sme pomohli viacerými spôsobmi, ako napríklad zabezpečením nevyhnutného vybavenia nemocníc a ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál, “ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

V tomto náročnom prostredí VÚB opakovane potvrdila svoju úlohu zodpovednej finančnej inštitúcie, silne previazanej s regionálnymi potrebami a podporujúcej slovenskú ekonomiku. VÚB sa navyše na svojom riadnom Valnom zhromaždení rozhodla neprerozdeliť zisk medzi svojich akcionárov, ale radšej posilniť kapitál banky pre prípad ďalších opatrení a na pomoc občanom v súlade s odporúčaniami Európskej centrálnej banky. VÚB vníma tento krok ako zodpovedný a správny nielen voči svojim klientom, ale aj voči celej krajine. 

„Kým VÚB zaznamenala pozitívny vývoj z pohľadu komerčnej výkonnosti, finančná výkonnosť sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka výrazne zhoršila, a to hlavne kvôli signifikantnému tlaku na marže, spôsobenému tak silným konkurenčným bojom a aj dvojnásobnou výškou bankového odvodu. Neutíchajúce úsilie v oblasti nákladov síce prinieslo úžitok vo forme úspor, ale nie natoľko dostatočný, aby vykompenzovalo horeuvedené negatívne efekty. Rozhodne ale v týchto neľahkých časoch, náročnejších než kedykoľvek predtým, chceme zostať tým najlepším partnerom pre našich klientov,“ dodal Alexander Resch.

Ku koncu marca 2020 dosiahol celkový objem úverov 14,7 mld. EUR (5,7 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 11,9 mld. EUR (6,2% medziročný nárast), zatiaľ čo čistý zisk klesol o viac ako 22 mil. EUR (-61,4%).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 29,2 mil. EUR, pomer nákladov a výnosov vo výške 55,85%  a čistý zisk na úrovni 13,9 mil. EUR. Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v marci 2020 17,04%, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.