• Žiadny návrh

Počúvame vás a aj spolu tvoríme mobilnú aplikáciu VÚB

"

Používatelia aplikácie Mobil Banking VÚB banky nedávno prvý krát priamo rozhodli o novej funkcionalite, ktorú banka čoskoro zapracuje do služby mobilného prístupu k financiám. Z troch funkcií v hlasovaní jednoznačne zvíťazil výber z bankomatu mobilom. Zjednodušený výber z bankomatu prostredníctvom mobilu doteraz banka umožňovala cez platobnú nálepku VISA Inspire Wave 2 Pay, po zapracovaní úprav na sklonku roka to bude možné priamo cez aplikáciu VÚB Mobil Banking. Motiváciou zapojiť sa do hlasovania o novej funkcii a ovplyvniť mobilnú aplikáciu bola aj cena - mobilný telefón Samsung Galaxy S9 alebo iPhone X.

VÚB chce počúvať klientov dlhodobo

„Z našej strany ide o dlhodobú aktivitu, v ktorej prinášame možnosť klientom ovplyvniť nové funkcionality ako aj zlepšiť tie existujúce. Podobnú možnosť priameho hlasovania určite využijeme aj v budúcnosti,“ vysvetlila Natália Krištínová, riaditeľka odboru Multichannel VÚB. Počas dvoch týždňov hlasovania VÚB zaznamenala historicky najvyšší záujem o aplikáciu - počet jej stiahnutí prekročil 11 tisíc a počet aktívnych užívateľov vzrástol o 7 tisíc. V súčasnosti sa cez aplikáciu VÚB Mobil Banking prihlasuje až 30 percent používateľov Internet Bankingu. „Web s informáciami o hlasovaní, o nových, užitočných funkciách VÚB Mobil Bankingu navštívilo za dva týždne necelých 17 tisíc ľudí, pričom do hlasovania sa zapojilo až vyše 9-tisíc užívateľov. Teší nás, že až sedemnásobne narástol počet emailových podnetov k aplikácii, čo pre nás znamená väčší záujem zo strany užívateľov o VÚB Mobil Banking,“ zdôraznila Natália Krištínová.

Aktuálne informácie a novinky vo VÚB Mobil bankingu pre Magnifica klientov

Chceme, aby naši klient mali vždy aktuálny prehľad o všetkých novinkách v elektronickom bankovníctve, aj to čo je nové v sekcii Magnifica. Tieto môžu nájsť na novej webovej stránke www.vub.sk/magnifica v časti Denné bankovníctvo.

Záujem o mobilnú aplikáciu rastie

Denne využíva mobil banking aktívne už dvakrát viac klientov ako internet banking, čo len dokresľuje rast obľúbenosti používania mobilnej aplikácie. „V priebehu dvoch rokov sme zaznamenali 180%-ný nárast používateľov VÚB aplikácie, trend je teda jednoznačný,“ doplnila Natália Krištínová. Súčasne, riaditeľka zodpovedná za technológie zdôrazňuje, že vo VÚB berú komplexnosť, bezpečnosť a ľahké ovládanie ako samozrejmosť, povinnú jazdu. „Čím chceme byť odlišní? V snahe maximálne vyhovieť požiadavkám klientov a ich potrebám aplikáciu vylepšujeme 3-4 krát do roka novými funkcionalitami a úpravami. Dlhodobo vyhodnocujeme klientske nápady a žiadosti, drvivej väčšine sme už aj vyhoveli,“ uviedla Natália Krištínová.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.