• Žiadny návrh

Partnerstvo VÚB banky a ZMOS pokračuje už 8 rokov

VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už po ôsmy raz podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve a pokračujú tak v tejto výnimočnej kooperácii.

Pre VÚB banku je takáto blízka spolupráca so samosprávami a pomoc pri financovaní a poskytovaní ďalších bankových služieb pre mestá, obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a ich obchodné spoločnosti, veľkou prioritou. Medzi klientov VÚB dnes patrí viac ako 2000 samospráv Slovenska.

„V poslednom čase zažili samosprávy veľmi turbulentné situácie. O to viac nás teší, že ich môžeme naďalej podporovať a naďalej byť súčasťou najdôležitejších aktivít združenia. To, že naša spolupráca trvá už osem rokov, je dôkazom, že ZMOS i VÚB banka našli v sebe významných vzájomných partnerov,“ uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky.

ZMOS združuje 2791 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, teda okolo 96 % všetkých samospráv na Slovensku. Väčšina z nich v rôznom rozsahu a intenzite už s VÚB spolupracuje.

ôsmy rok spolupráce so VÚB je dôkazom výnimočného, spokojného a prínosného partnerstva. Záťažové obdobie pre samosprávy spôsobené súslednými krízami má dopad aj na ich rozpočty. Napriek tomu mestá a obce realizujú rozbehnuté a plánované investičné aktivity. Podporu investícií a rozvoja regiónov garantuje pre samosprávy spoľahlivý partner a banka v jednom, a tým pre komunál je VÚB,“ hovorí predseda ZMOS Branislav Tréger.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.