• Žiadny návrh

Otvárajú sa nominácie do súťaže Poklady Slovenska

Šancu na záchranu má ďalšia chátrajúca pamiatka. Postará sa o to opäť iniciatíva Poklady Slovenska, ktorá sa už 15 rokov venuje osvete a obnove ohrozeného kultúrneho dedičstva. Nadácia VÚB má v pláne podporiť záchranu ďalšieho historického objektu či diela sumou až 50-tisíc eur. Odborná aj široká verejnosť môže s týmto zámerom do 16. mája posielať svoje tipy na pamiatky vo svojom regióne. Spomedzi všetkých nominácií vyberie už tradične komisia expertov deväť pamiatok a o pridelení grantu rozhodne v júni verejné hlasovanie.  

Aj tento rok sa môžu všetci záujemcovia o pamiatky zapojiť do hľadania hodnotných objektov a diel, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, vandalizmus či dlhoročný nezáujem. Do výberu môžu správcovia či priaznivci prihlasovať menšie historické stavby (napr. kaplnky) alebo ich konkrétne časti (napr. časť paláca či chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu). Grant vo výške 50-tisíc eur môže byť použitý aj na zreštaurovanie historických objektov a umeleckých artefaktov, ako sú obrazy, sochy či zbierky muzeálnych exponátov. Prihlasovanie pamiatok na reštaurovanie prebieha do 16. mája cez online formulár na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Významnosť pamiatok, ich súčasný stav aj nároky na obnovu bude posudzovať komisia zložená z odborníkov na ochranu kultúrneho dedičstva a reštaurátorstvo. Tá odporučí do ďalšieho kola deväť finalistov. Nadácia VÚB tieto pamiatky bližšie predstaví na svojej stránke a 1. do 15. júna prizve širokú verejnosť, aby v online hlasovaní rozhodla o grantovej podpore pre víťaza.

V Starej Haliči obnovili skvost medzi stredovekými freskami

Minulý rok sa do súťaže Poklady Slovenska prihlásilo viac ako 400 objektov a diel z celého Slovenska a víťazná pamiatka vzišla spomedzi viac ako 55-tisíc hlasov verejnosti. Prvenstvo s takmer 20-tisíc hlasmi si vyslúžila Rímskokatolícka farnosť Kostola sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci. Tá sa v rámci programu pokúsila získať grant na odborné zreštaurovanie časti gotických nástenných malieb v miestnom kostole. Ide o významné dielo stredovekej sakrálnej výzdoby z prelomu 14. a 15. storočia, ktoré je možné svojou hodnotou prirovnať k svetoznámym freskám v talianskom Udine. V Starej Haliči na jeho obnovu čakali celé desaťročia.

„Haličské fresky pôvodne odhalili a zreštaurovali v 60. rokoch. Obnova však bola zrealizovaná nešťastne vzhľadom na vtedajšie možnosti, postupy aj dôraz, kladený na pamiatky tohto druhu. Preto bolo potrebné po čase fresky zveriť opäť do rúk expertov, aby sa postarali o plnohodnotné a odborné zreštaurovanie,“ hovorí páter Adrián Olach, dekan a správca farnosti v Starej Haliči a pokračuje: „Víťazstvo v súťaži Nadácie VÚB nám umožnilo splniť si náš sen, považujeme to priam za zázrak. Získali sme vďaka nej nielen potrebné financie na obnovu dominantného výjavu fresiek - zápasu sv. Juraja s drakom - ale aj veľký počet priaznivcov. Začalo k nám chodiť aj viac návštevníkov, ktorí už naše fresky poznajú a chcú ich vidieť na vlastné oči. Sme vďační, že už aj ich najvzácnejšia časť sa môže skvieť v podobe, v akej ju majstri v období gotiky stvorili.“

Autorom malieb sú pravdepodobne pomocníci Vitale da Bologna, tvorcu svetoznámych fresiek z dómu v meste Udine v severotalianskom regióne Friuli. Pripomínajú to takmer identické kompozície malieb aj tváre postáv.

Za 20 rokov obnovili takmer 130 pamiatok

Nadácia VÚB, ktorá oslávila v decembri minulého roka svoje 20. výročie, patrí medzi najväčších podporovateľov záchrany kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí aj so strategickým zameraním talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Za 20 rokov existencie prerozdelila cez rôzne partnerstvá, programy a obľúbenú hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska na obnovu pamiatok granty v hodnote 3 a pol milióna eur. Popis a lokalitu všetkých oživených pamiatok z tohto zdroja podpory približuje aj prehľadná interaktívna Mapa Pokladov Slovenska

Poskytnutím aktuálne pripraveného grantu Nadácia VÚB rozšíri široký zoznam doteraz podporených pamiatok naprieč celým Slovenskom. „Za 20 rokov existencie Nadácie VÚB sa pre nás stala podpora umenia a záchrany kultúrnych pamiatok jednou z kľúčových oblastí. Vďaka dlhodobému úsiliu kolegýň a kolegov z Nadácie VÚB sa podarilo prerozdeliť cez rôzne programy podporné finančné prostriedky medzi takmer 130 menších či väčších objektov a diel po celom Slovensku, ktoré tak ostávajú stáť v plnej kráse ako pamätníky histórie pre ďalšie generácie,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.

Výsledky hlasovacej iniciatívy Poklady Slovenska majú na tejto celkovo zrealizovanej podpore nemalý podiel. Nadácia VÚB pomohla v rámci súťaže zreštaurovať okrem fresiek v Starej Haliči napríklad dielo Majstra Pavla z Levoče, vitráže v Spišskej Kapitule či vzácny barokový organ v Španej Doline. Obnovou prešli aj Leopoldova brána v Komárne, Bajčiovská veža na Orave, celoslovensky unikátny lodný mlyn v Kolárove, koncertná sieň historického Domu Albrechtovcov v Bratislave a viacero ďalších pamiatok.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.