• Žiadny návrh

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky

"

Dňa 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky, ktoré nájdete zverejnené v časti Obchodné podmienky/Komerčné úvery

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.