• Žiadny návrh

Neziskové organizácie so zeleným poslaním majú nový zdroj podpory: program Envirogranty im prerozdelí 100-tisíc eur

"

 

Nový program Envirogranty má za cieľ zanechať svoju zelenú stopu v oblastiach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný a budúci vývoj našej krajiny a celej spoločnosti. Svoju podporu preto smeruje medzi projekty reagujúce na aktuálne výrazne narastajúcu stratu biodiverzity okolo nás, ako aj životaschopné modely udržateľného rozvoja v regiónoch Slovenska, postavené na princípoch zelenej ekonomiky.

Neziskové subjekty, ktoré si predsavzali chrániť prírodné podmienky pre všetky formy života, od ktorých sme ako spoločnosť a ľudstvo existenčne závislí, môžu požiadať napr. o podporu pri projektoch záchrany biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby. Prihlásiť sa môžu aj s konceptami nasadzovania mestských včiel či projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov alebo naopak reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. V druhej kategórii podporí program „Envirogranty“ napr. návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu a „upcycling“ pri produkcii.

Rozhodovať budú odborníci

Nadácia VÚB pripravila svoju novú koncepciu podpory enviro sektora v spolupráci s expertmi, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom. „Iniciatívu Envirogranty možno považovať za unikátnu z hľadiska jej prínosu pre činnosť environmentálne zameraných organizácií na Slovensku. Príležitosti získať zdroje pre projekty v zadefinovaných oblastiach sú aktuálne  pomerne obmedzené a táto grantová schéma ich umožňuje efektívne, už budúci rok zužitkovať v praxi,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ neziskovej organizácie Ekopolis, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty.

Nadácia VÚB podporí 5 až 10 projektov

Žiadosti o grant spolu so svojimi vypracovanými projektami v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky môžu podať nielen mimovládne organizácie ale aj miestne samosprávy, a to prostredníctvom elektronického formulára. Uzávierka prihlášok do programu je 5. novembra. Na základe rozsahu a zmyslu predložených žiadostí vyberie hodnotiaca komisia 5 až 10 projektov, medzi ktoré Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 100-tisíc eur.

Podpora udržateľnosti sa stáva prioritou

Nadácia VÚB uvedením samostatnej grantovej schémy pre oblasť environmentalistiky výrazne posilňuje svoj záväzok angažovať sa v projektoch ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti na najvyššej strategickej úrovni. „Doteraz sme sa správali ako viacero iných ekologicky zmýšľajúcich korporátnych nadácií, ktorých snahu si ceníme – veď ide o náš spoločný cieľ. Vsádzať myšlienku udržateľnosti do samotného DNA toho, ako konáme a aké aktivity podporujeme, však vnímame čoraz viac ako naše poslanie. Aj preto sme sa rozhodli uviesť prvý ročník programu Envirogranty. Je to pre nás dôležitý krok smerom do oblasti, v ktorej sa chceme angažovať stále intenzívnejšie,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky. 

Za ostatné 2 roky prerozdelila Nadácia VÚB cez svoje komunitné a zamestnanecké grantové programy medzi menšie projekty s ekologickým zameraním po celom Slovensku 170-tisíc eur. Medzi jej dlhodobé iniciatívy patrí aj spájanie síl s viacerými environmentálne zmýšľajúcimi partnermi, ktorými sú napr. Nadácia Cvernovka, festival Ekotopfilm či OZ PUNKT – organizátor podujatia Dobrý trh.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.