• Žiadny návrh

Ďalších 20 aktivít v regiónoch dostáva zelenú

Nadácia VÚB zverejňuje zoznam 20 komunitných projektov, ktoré uspeli v aktuálnom ročníku programu Zamestnanecké granty. Na uskutočnenie dobrých nápadov zameraných na ochranu životného prostredia a vzájomnú pomoc v sociálnej oblasti putujú ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 30-tisíc eur. Na uvádzaní všetkých projektov do života sa podieľajú ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB. 

Letné tábory pre deti z neúplných rodín na Orave, ktoré budú postavené na zážitkových hrách a stvárňovaní akčných hrdinov, medzigeneračné stretnutia v domove seniorov v Považskej Bystrici s cieľom odovzdávať si tradičné recepty a vzájomne sa obohacovať, kočovný voz s pozorovateľňou a knižnicou o ochrane prírody, ktorý bude v okolí Piešťan vzdelávať o včelárstve a ornitológii, či detská ekologická konferencia v Liptovskom Mikuláši – to je niekoľko príkladov aktuálne podporených komunitných iniciatív, ktorých zámerom je urobiť niečo pre zelenší a lepší svet okolo seba.

Do už 16. ročníka programu zacieleného na rozvoj lokálneho dobrovoľníctva medzi zamestnancami jednej z najväčších bánk na Slovensku sa zapojilo svojimi nápadmi 119 organizácií. „V našom zamestnaneckom programe sme oproti minulým rokom zaznamenali zvýšenie záujmu pomáhať tým menej šťastným ľuďom medzi nami. Ceníme si, že v dnešných pohnutých časoch sú naše kolegyne a kolegovia ochotní venovať svoj voľný čas a energiu aktivitám, ktoré prinesú druhým kúsok radosti, oddychu od ich starostí a urobia ich život krajším. Rovnako nás teší aj stále rastúce nasadenie pre šírenie environmentálnej osvety a praktickú ochranu prírody,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a dopĺňa, že projekty realizované cez Zamestnanecké granty pomôžu vytvárať tiež inkluzívne športové či tvorivé stretnutia pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, aktivity muzikoterapie či spoločenské udalosti pre klientov domovov sociálnych služieb, ktorí sa stále vyrovnávajú s následkami pandémie a s ňou súvisiacej odluky.

Prihlásené projekty hodnotila nezávislá komisia odborníkov, ktorá rozhodla o výbere víťaznej zostavy 20 návrhov. Tie získavajú grant vo výške 1500 eur a realizovať sa začnú v apríli. O príspevok sa mohli na základe preukázania zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Zoznam a popis všetkých podporených projektov je zverejnený na stránke www.nadaciavub.sk

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.