• Žiadny návrh

Čo robiť pri podozrení na podvodnú transakciu realizovanú platobnou kartou

 

  • na základe detailov transakcie si overiť a vylúčiť použitie karty rodinným príslušníkom, príp. či nejde o transakciu realizovanú na základe zaregistrovania karty napr. v Obchode Play, PayPal a pod.

  • danú platobnú kartu zablokovať cez Internet Banking alebo aplikáciu Mobil Banking. Túto možnosť nájdete v detaile karty. 

  • platobnú kartu znovuvydať cez Internet Banking alebo aplikáciu Mobil Banking po strate/krádeži. Túto možnosť tiež nájdete v sekcii karty. 

  • ak dôjde k zaúčtovaniu týchto transakcií na Vašom účte, následne môžete zadať reklamáciu e-mailom na adrese kontakt@vub.sk s popisom situácie, telefonicky na službe Kontakt - 0850123000 alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke banky.

    Do budúcnosti Vám odporúčame:

  • nastavenie internetového limitu na platobnej karte cez Internet Banking alebo aplikáciu Mobil Banking napr. na 0 EUR (pred realizáciou internetovej transakcie si môžete tento limit kedykoľvek online a bezplatne zmeniť)

  • nastaviť si SMS / e-mailové notifikácie o autorizácii platobnej karty cez Internet Banking alebo Mobil Banking

  • pravidelne si kontrolovať výpisy z účtu/PK.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.