• Žiadny návrh

6 najdôležitejších faktov o II. pilieri: Čo by ste o ňom mali vedieť

"

1. Prečo je dôležité a nevyhnutné sporiť si v dnešnej dobe v II. pilieri
Odpoveď by sa dala zhrnúť do troch slov. Nepriaznivý demografický vývoj. Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v Európe. Počet dôchodcov na Slovensku pribúda a naopak, počet ľudí v produktívnom veku klesá. Keď ku tomu prirátame fakt, že ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku, žijú teda na dôchodku dlhšie, je jasné, že z tohto pohľadu nás nečaká priaznivé obdobie. Je predpoklad, že dôchodky zo Sociálnej poisťovne, ako ich poznáme dnes už v budúcnosti nebudú realitou. Práve preto, aby si ľudia zabezpečili slušný dôchodok a nespoliehali sa len na štát vznikol pred 15-timi rokmi  druhý pilier. Umožňuje presmerovať časť povinných odvodov priamo na osobný dôchodkový účet Sporiteľa. Peniaze sú tak jeho vlastníctvom. To znamená, že v prípade predčasného úmrtia sa stávajú majetkom dedičov  (resp. osôb, ktoré určil sporiteľ v svojej zmluve o SDS). Ďalšou veľkou výhodou je zhodnocovanie úspor.

2. Aký fond, resp. aký spôsob sporenia je teraz dobré využiť
Pri dlhodobom sporení platí, že čím vyšší podiel akciových investícií, tým vyšší očakávaný výnos. Preto by najmä mladší sporitelia, ktorým do dôchodku zostáva viac ako 20 rokov (v súčasnosti ide o osoby vo veku 44 a menej rokov), mali zvážiť  sporenie v akciovom alebo indexovom fonde. Dlhodobý očakávaný výnos v garantovanom dlhopisovom fonde je najnižší spomedzi všetkých typov fondov. Pri 40-ročnom sporení môže znamenať 1%-tný rozdiel vo výkonnosti rozdiel vo výslednej nasporenej sume niekoľko tisíc eur. Celková nasporená suma v prípade dlhopisového fondu tak môže byť o niekoľko desiatok tisíc eur nižšia ako v prípade akciového alebo indexového fondu.

Viac informácií nájdete tu: https://www.vubgenerali.sk/dochodkove-fondy/ako-sporit-vo-fondoch/

3. Ako to, že fondy zažili takéto skvelé obdobie, keď začiatkom roka sa hovorilo o miernom prepade
Ako v živote, tak aj na finančných trhoch sa striedajú dobré a zlé obdobia. Rok 2018 bol jedným takýmto zlým obdobím, keď na finančných trhoch klesali ako akcie, tak aj dlhopisy. Ukážkovým príkladom týchto striedaní je práve rok 2019, keď naopak akcie aj dlhopisy rastú a nielenže vymazali minuloročné straty, ale aj zarobili omnoho viac. Indexové a akciové fondy z tohto rastu vyťažili najviac. Tieto fondy prinášajú vyššie dlhodobé výnosy, avšak s tými je prirodzene spojené aj riziko a väčšie krátkodobé výkyvy, resp. dočasné poklesy hodnoty úspor, ako tomu bolo práve v roku 2018. Takéto výkyvy tu boli a aj budú, a tak vždy raz za čas v novinách uvidíme článok o „prepadoch v II. pilieri“. Dôležité však je v takých časoch nepanikáriť, pretože často bývajú nasledované práve výbornými obdobiami.

4. Ako sa darilo VÚB Generali d.s.s., a.s. v poslednom období
Teší nás, že v posledných rokoch sme najvyhľadávanejšou voľbou pre klientov. Urobili sme veľký posun vpred v kvalite našich služieb. Náš klient má dnes neustály prehľad o svojich financiách vo svojom mobile. Navyše okrem toho, že vidí zostatok svojho osobného dôchodkového účtu môže vykonať akúkoľvek zmenu priamo v aplikácii Dôchodok. Za posledných 6 mesiacov zaznamenali fondy VÚB Generali vynikajúce výsledky. Indexový fond zhodnotil úspory sporiteľov o vyše 12%, akciový fond o 7,8%, zmiešaný fond o 5,0% a dlhopisový fond o 2,4%. Tieto výkonnosti sú výrazne nad dlhodobými priemermi a odrážajú silný prvý polrok na akciových a dlhopisových trhoch. V prípade zmiešaného, akciového a indexového fondu ide zatiaľ dokonca o jeden z najlepších rokov v 15-ročnej histórii VÚB Generali vôbec. Do konca roka však zostávajú ešte 4 mesiace a na akciových a dlhopisových trhoch sa toho môže ešte veľa udiať a spomínané výsledky ovplyvniť pozitívne alebo negatívne.

5. Aké sú výhody pre klientov VÚB , príp. klientov Magnifica pri sporení voVÚB Generali Tou najväčšou výhodou je poradenstvo a servis, ktoré klienti dostávajú v pobočkách VUB banky. Klienti očakávajú, že im v našej banke dokážeme pomôcť s ich novým bývaním, že s nimi dokážeme dobre „namodelovať“ ich investičnú stratégiu. Veľkou výhodou je, že rovnako profesionálne im môžeme poradiť aj pri téme dôchodok.  S kým iným by sa mal Magnifica klient rozprávať o dlhodobom sporení na dôchodok, ak nie so svojím Osobným bankárom. Tu je potrebné spomenúť aj fakt, že ako jediný ponúkame našim klientom plnohodnotnú aplikáciu Dôchodok.  Umožňuje klientom rovnaký komfort, aký poznajú pri mobil bankingu. 

Informácie o aplikácii nájdete tu: http://dochodok.vubgenerali.sk/

NAŠA VÝHODA: Profesionálne poradenstvo (celý servis od uzavretia zmluvy cez zmenu investičnej stratégie, zmenu oprávnenej osoby až po žiadosť o vyplatenie dôchodku dokáže urobiť vo VÚB banke)

6. Ako si priebežne sporiť dobrovoľnými príspevkami a koľko je ideálna suma? Dobrovoľné príspevky sú výhodnou formou sporenia si na dôchodok. A keďže hovoríme o sporení, ideálne je, keď sú pravidelné. Vďaka tomu, že ide o veľmi lacnú formu sporenia v kombinácii s nadštandardným zhodnotením úspor oproti III. pilieru, sa dobrovoľné príspevky stávajú u klientov čoraz obľúbenejšie.  Samotná realizácia je veľmi jednoduchá. Viac informácií nájdete tu: https://www.vubgenerali.sk/dobrovolne-prispevky/dobrovolne-prispevky/

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.