• Žiadny návrh

Zistite viac o investíciách

VZDELÁVACIE CENTRUM

Investície

03/08/2022

 

Listy Finančné nástroje a video - Čo je finančný trh sa zameriavajú najmä na investovanie úspor prostredníctvom nákupu série finančných produktov, ktoré majú sporiteľovi zaručiť výnos.

Investície však majú vo vzťahu k firmám širší význam. Na jednej strane predstavujú majetok podniku vložený do výroby a na druhej strane možnosť pre podnik financovať sa prostredníctvom bankových úverov alebo emisie dlhových cenných papierov. V oboch prípadoch je cieľom investície vždy vytvárať nové bohatstvo. A v prípade podniku môže mať „bohatstvo“ okamžité účinky súvisiace so spoločenským pokrokom a rozvojom krajiny.

 

Investície a podniky

V prípade podniku investície zahŕňajú to, čo robí kapitál spoločnosti produktívnym.

  • Investície do stálej časti majetku: nákup nehnuteľností, strojov a zariadení ...
  • Investície do surovín v prípade výrobných spoločností, do softvéru uľahčujúceho digitálnu organizáciu a riadenie, do výskumu a vývoja, do nákupu patentov a licencií ....
  • Investície do všetkého potrebného na zvýšenie povedomia o firme v danom území a jej konkurencieschopnosť na trhu (značky, reklama, iniciatívy spoločenskej zodpovednosti...).
  • Investície do „ľudského kapitálu“, t.j. ktoré spoločnosť podporuje na školenia, rekvalifikácie a školenia personálu. Veľký počet spoločností investujúcich do ľudského kapitálu je znakom rozvoja a pokroku krajiny.

Ľudský kapitál.

Ľudský kapitál znamená všetkých ľudí, ktorí pracujú v spoločnosti na rôznych pozíciách. Dnes sa jednohlasne považuje za jeden z hlavných faktorov úspechu spoločnosti, pokiaľ sa investuje do organizácie práce a neustáleho vzdelávania pracovníkov so stimulmi pre profesionálny rast. 

Zdroje financovania investícií

Podniky potrebujú hotovosť, aby získali potrebné prostriedky na vykonávanie svojich činností. Môžu to urobiť rôznymi spôsobmi.

Použitie vlastného kapitálu, t. j. finančných prostriedkov poskytnutých podnikateľom a spoločníkmi v čase založenia podniku.

Pomocou úsporného kapitálu si zisky uvedomili, že spoločnosť nerozdeľuje celý medzi svojich akcionárov.

Podľa emisie akcií a dlhopisov, ktoré sú uvedené v prehľade finančných nástrojov a vo videu - Čo je to finančný trh?

Používanie bankových pôžičiek. Aj vo vzťahu k firmám je „biznis“ bankový úver veľmi pestrý, s rôznymi programami zameranými na ochranu a rozvoj firiem, veľkých aj malých. Okrem krátkodobých úverov (preddavky na bežných účtoch na úhradu faktúr...) a v strednodobom a dlhodobom horizonte ponúkajú banky informácie, aby firmy objavili nové možnosti rozvoja, napríklad v zahraničí, alebo zapojením dodávateľského reťazca z tzv. malého výrobcu k veľkému distribútorovi. Úspech firmy garantuje banke, ktorá je zase firmou, úspešnosť úveru a teda aj vlastný rast!

Rovnako ako súkromné osoby, aj firmy majú možnosť dozvedieť sa a vybrať si najvýhodnejšie zdroje financovania prostredníctvom digitálnych nástrojov.

 

Startups: nový obchodný model

Ide o novú generáciu spoločností v počiatočnej fáze činnosti, malých rozmerov, často podporovaných mladými ľuďmi, vysoko inovatívnych a s vysokým technologickým obsahom.

Aj v tomto prípade dnes banky oceňujú nové inovatívne spoločnosti a podporujú ich špecializovanými finančnými službami, ktoré ponúkajú mladým ľuďom, ktorí majú v úmysle začať s poradenstvom, ako sa „predať“, a skontaktovať ich s potenciálnymi investormi.

Jednotlivci, ktorí zakladajú start-up, musia potenciálnym investorom preukázať správnosť myšlienky a konkrétnosť projektu, finančnú realizovateľnosť a prognózu návratnosti investície. Práve preto, že ide o spoločnosť, ktorá je stále na začiatku, tí, ktorí investujú, tak robia preto, lebo prijímajú výzvu budúceho obchodného a finančného úspechu iniciatívy.

 

Zdieľané investície. Crowdfunding je sociálna forma podpory podnikania, najmä nových začínajúcich podnikov, ktorá využíva vhodné online platformy, ktoré uprednostňujú stretnutie medzi dopytom po financovaní podnikania (napr. startupy) a prebytkom hotovosti tých, ktorí chcú investovať.

Pozrite si celý report

*Projekt finančného vzdelávania Intesa Sanpaolo

Zdielať

Súvisiace články

Prečo je dôležité šetriť
Význam rodinného rozpočtu a jeho pravidlá
Účastníci ekonomického systému
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.