• Žiadny návrh
RASTÚCE PODNIKANIE

Slovenskí farmári hľadajú príležitosti na rast

Poľnohospodársky sektor na Slovensku zohráva významnú úlohu krajiny – ale treba urobiť viac

20/07/2023

Poľnohospodárstvo zohráva v slovenskej ekonomike mimoriadne dôležitú úlohu. Hoci jeho podiel na HDP je okolo 3 %, je životne dôležitý pre potravinovú dostatočnosť, potravinovú bezpečnosť a rozvoj vidieka.

Krajina má približne 70 000 farmárov a 20 % z nich hospodári 80 % poľnohospodárskej pôdy v krajine. To znamená, že priemerná veľkosť farmy je 8000 hektárov – v prvej trojke v EÚ. „Na Slovensku nie je nezvyčajné nájsť farmy s rozlohou okolo 8000 hektárov,“ hovorí Martin Hubinský, country segment manager, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, VÚB.

„Máme 1 500 klientov s takmer 600 miliónmi eur v expozícii a podiel na trhu okolo 25 %. Dodáva však, že „náš podiel na trhu je silnejší vo financovaní dotácií – primárne projekty a projekty Európskej únie – kde máme 36 % trh zdieľam. Takže každý tretí úver na trhu pri tejto činnosti je z VÚB.“ 

Produkcia obilnín je na Slovensku silná a krajina je čistým exportérom. S pomocou EÚ Ukrajine (veľký vývozca obilnín) však komodita ceny klesli. „Sme čistými vývozcami obilnín, ale našimi výrobcami áno
v súčasnosti vyváža za menej,“ hovorí Hubinský. „Sektor bude potrebovať podporu nielen európskych inštitúcií, ale aj bánk.

"Sme čistými vývozcami obilnín, ale naši producenti chcú v súčasnosti exportovať za menej. Tento sektor bude potrebovať podporu nielen európskych inštitúcií, ale aj bánk."

Martin Hubinský, špecialista na agrobiznis vo VÚB

Priority dodávateľského reťazca a ESG pretvárajú bankového klienta

Poľnohospodárske spoločnosti prichádzajú do banky s otázkami okolo podpora spoločných investícií [ktoré sú zvyčajne hradené štátom vlády alebo európske zdroje]. „Firmy hľadajú partnera s 360-stupňovým prístupom, ktorý dokáže pokryť nielen investície, ale aj lízing liniek, ako aj financovanie projektov,“ hovorí Hubinský.

„Hľadajú partnera, ktorý je súčasťou komunity, niekoho, kto rozumie poľnohospodárskemu biznisu, ktorý má silnú medzinárodnú sieť a kto chápe, že klimatické zmeny sú už tu a sú schopné podporovať projekty ESG [environmentálne, sociálne a vládne].”

VÚB pomáha financovať investície podporované viacerými bankami, vrátane investície do skladovacej kapacity s cieľom rozšíriť zákaznícku základňu zeleninársky priemysel a na opatrenia v oblasti zmeny klímy, ako je financovanie zavlažovacie systémy. „Možnosti pre slovenských producentov zeleniny sú
exportovať do krajín V4 [Poľska, Maďarska, Slovenska a Česka republiky], ako aj do zvyšku Európy.
V sektore sa objavujú nové technológie.

„Súťaž na spoločný európsky trh je vysoký,“ hovorí Hubinský, „ale my sme tiež súťažiť ako trh s potravinami, takže budú nasadené nové technológie, ako sú drony stôl v blízkej budúcnosti."

"Spoločnosti hľadajú partnera, ktorý je súčasťou komunity, niekoho, kto rozumie poľnohospodárskemu biznisu, kto má silnú medzinárodná sieť."

Martin Hubinský

Zelený prechod
Slovenskí výrobcovia boli závislí na energii z Ruska, tzv investovanie do zeleného prechodu je dobrou príležitosťou na zníženie závislosti, znížiť náklady a byť efektívnejší na európskom trhu.

Poľnohospodári prijímajú zelenú transformáciu a vidia to ako príležitosť posunúť sa od tradičného, lineárneho „zober, vyrob a zlikviduj“ modelovať viac okružný spôsob práce, udržiavať zdroje v cykle
dlhšie. Tento spôsob práce, hovorí Hubinský, prináša ďalšie zisky, znižuje znečistenia a pomáha zlepšiť riadenie rizík.

„Presun na kruhový hospodárstvo je strategickou prioritou pre obnovu po pandémii. Na tento účel,
banka už financuje projekty súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie. „Výroba potravín má veľmi vysokú spotrebu energie, takže to predstavuje príležitosti na zníženie nákladov a zvýšenie hodnoty pre výrobcu.

Nádej na obzore 
Inflácia sa zužuje a očakáva sa, že počas zvyšku roka 2023 bude klesať, na základe nižších cien energií a poľnohospodárskych komodít a priaznivých Základná sadzba. Navyše: „Klimatické a pôdne podmienky na Slovensku sú dobré pre farmárov existujú príležitosti na pestovanie. Dostatočnosť nie je dostatočne vysoká
uspokojiť dopyt a je vysoký dopyt zo susedných krajín ako napr. v Českej republike, Maďarsku a Poľsku“.
Pre budúcnosť je nevyhnutná spolupráca medzi krajinami a bankami.

Hovorí Hubinský, „Naši južní susedia z Maďarska sú na tom veľmi dobre v rope taliansky potravinársky priemysel je skvelý. Všetky tieto spolupráce sú kľúčové pre budúci rast."

 

Zdielať

Súvisiace články

Nové trendy prinášajú nové príležitosti v oblasti potravín a nápojov
Posilnenie hodnotového reťazca
Priemysel a mechanika: ako nám roboty pomôžu vidieť a budovať budúcnosť
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.