• Žiadny návrh
MEDZINÁRODNÁ PRÍTOMNOSŤ

Vedenie k zmene

Ako nový generálny riaditeľ VÚB Slovensko sa Jozef Kausich pripravuje na udržanie hviezdnej banky na vrchole pri dodržaní svojich ambicióznych záväzkov ESG

16/06/2023

Pred 17 rokmi sa Jozef Kausich stal najmladším členom predstavenstva banky na Slovensku. Vo VÚB zodpovedal za korporátnych a SME klientov. Spolu s ďalšími členmi predstavenstva vybudoval VÚB, aby sa stala najsilnejšou bankou na slovenskom trhu.

Potom prešiel do niečoho nového: Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko, kde sa po prvýkrát stal generálnym riaditeľom.

Kausich spomína, že táto skúsenosť formovala jeho trajektóriu. „Slovinsko bolo mojou prvou medzinárodnou skúsenosťou,“ hovorí. „Spolu s mojím tímom som dokázal transformovať to, čo mohla banka dosiahnuť, digitálne aj obchodne. Neskôr, po piatich rokoch, banka dosiahla udržateľné, veľmi dobré výsledky a komerčný rast.“

Teraz vstupuje do novej funkcie generálneho riaditeľa VÚB Slovensko, banky, ktorá už tri roky po sebe získala najvyššie bankové ocenenie v krajine, ako aj rad ďalších ocenení za svoje bankové služby.

Nové výzvy

Keď v roku 2017 odchádzal zo Slovenska, svet bol úplne iný. Dnes úroveň úspor domácností klesla a ekonomika sa spomalila. Potom je tu meniace sa prostredie úrokových sadzieb a ich vplyv na ekonomický výhľad.

Pre Kausicha je bankovníctvo posiate výzvami a príležitosťami. A je presvedčený, že VÚB – a jej širšia rodina Intesa Sanpaolo – má správne stratégie, ako prekonať neistoty.

Hovorí, že zostane ocenenou bankou, ktorá poskytuje hodnotu pre všetkých svojich zákazníkov a rast pre svojich investorov. „Veľmi dôležitým pilierom nášho úspechu sú plne angažovaní zamestnanci. Títo zamestnanci sú schopní vytvárať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

„Potom implementujeme atraktívne produkty a služby pre viaceré segmenty,“ dodáva. „V neposlednom rade je kľúčové, že sme súčasťou obrovskej a veľmi dôležitej skupiny, jednej z najväčších v Európe. To nám poskytuje množstvo vedomostí a odborných znalostí – ale aj kompetencie a v konečnom dôsledku aj dôveru.“

"Byť súčasťou takej skupiny ako Intesa Sanpaolo je veľkou výhodou pri plánovaní prechodu k udržateľnejšej budúcnosti"

Jozef Kausich, generálny riaditeľ VÚB banky

Zelené bankovníctvo

Byť úspešnou bankou je dlhodobý projekt. Zostať verný ambicióznym ekologickým cieľom širšej skupiny – stať sa klimaticky neutrálnou bankou do roku 2030 – to Kausich myslí vážne.

Po úspechu zelenej hypotéky VÚB v roku 2021 začala VÚB v roku 2022 ponúkať zelenú pôžičku na klimatické úpravy domácnosti a nákup elektromobilov. Dnes pokračuje v podpore podnikov pri dosahovaní cieľov ESG prostredníctvom finančného krytia.

„Dnes nehovoríme len o environmentálnych témach,“ hovorí Kausich. „Odrážame ich v našich produktoch a interných a externých aktivitách.

„Samozrejme, byť súčasťou skupiny, akou je Intesa Sanpaolo, je veľkou výhodou pri plánovaní prechodu k udržateľnejšej budúcnosti.

„A samozrejme, môj tím a ja by sme chceli v tejto iniciatíve pokračovať. Ale tiež by sme chceli preskúmať nové príležitosti a ďalší vývoj – byť udržateľnejší, ekologickejší.

"Máme ambície byť lídrom na trhu a zároveň vhodne začleniť udržateľnosť do našej stratégie."

Sila prostredníctvom rozmanitosti

Kausichovi záleží na tom, aby banka konala podľa svojich slov – v digitalizácii, v zákazníckom servise a vo využívaní bankovníctva na budovanie zelenšej budúcnosti. A toto všetko začína tým, ktorý za ním stojí.

VÚB banka sa zaviazala podporovať inklúziu a diverzitu a je ambasádorkou celoštátnej iniciatívy Charta diverzity Slovensko. Byť signatárom potvrdzuje záväzok vytvárať pre zamestnancov banky pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti, pluralite a dôvere.

„Je to skutočne o vytvorení prostredia, kde sa každý cíti rešpektovaný a ktoré poskytuje príležitosti pre budúci rast,“ hovorí Kausich. „Naozaj potrebujeme pestovať túto kultúru inkluzívnosti každý deň.

„Ženy majú veľmi silné zastúpenie v našej dozornej a správnej rade. Ale na konci dňa to nie je preto, že by sme museli spĺňať nejaké regulačné smernice. Je to preto, že sú jednoducho skutočnými profesionálmi s obrovskými odbornými znalosťami. Sú to naozaj, naozaj vodcovia."

Zdielať

Súvisiace články

Centrum v New Yorku buduje biznis pre budúcnosť
Slovinsko: malá krajina, veľké príležitosti
Intesa Sanpaolo ISB odhaľuje novú komunikačnú stratégiu pre meniace sa časy
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.