• Žiadny návrh
SPORENIE

Odkladajte si tak, aby vám to dávalo zmysel

Sporenie nášmu duševnému zdraviu svedčí a ak si sporíme pravidelne, vieme si lepšie plánovať svoju budúcnosť. Skvelou správou je, že vo VÚB si každý môže nájsť vhodný spôsob, ako si odkladať svoje peniaze už dnes. Príďte sa do pobočky poradiť o najlepších možnostiach sporenia pre vás.

02/05/2024

Ideálne je mať konkrétne ciele, na ktoré si potrebujete našetriť určitú sumu. Od tých krátkodobých, ako je kúpa nového telefónu, dovolenky, cez strednodobé, ako je kúpa auta alebo bytu, až po dlhodobé, ktorým je zabezpečenie na dôchodok. Vo všeobecnosti sa hovorí, že rezervu by ste mali mať na 6 mesačných výdavkov. Keďže ju potrebujete mať rýchlo k dispozícii, ideálne je zriadiť si sporiaci účet. Peniaze na ňom si môžete kedykoľvek vybrať bez poplatkov za predčasný výber a  máte tam lepšie zhodnotenie ako na bežnom účte.

Ďalšie možnosti zhodnotenia

Okrem pravidelného sporenia na sporiace účty, termínované alebo štruktúrované vklady sa môžete zamyslieť aj nad ďalšími možnosťami zhodnotenia, ako je napríklad investovanie. Na výber máte z viacerých foriem. Spomedzi konzervatívnejších ponúka VÚB banka napríklad Kombiprodukt, ktorý v  sebe spája dva produkty – 1/3 vkladu uložíte do termínovaného vkladu s  úrokom až 5 % p. a. na prvých 12 mesiacov a zároveň 2/3 vkladu investujete do vybraných podielových fondov na 5 až 7 rokov, kde pri všetkých fondoch v  rámci Kombiproduktu máte stále výhodnejší vstupný poplatok oproti jednorazovej investícii. Ak vám to situácia dovoľuje, môžete si súčasne nastaviť napríklad aj pravidelné mesačné investovanie menších čiastok prostredníctvom Investičného sporenia, kde zvážite svoj cieľ, časový horizont, ale aj mieru rizika, ktoré ste ochotný podstúpiť. Získate tak možnosť dosiahnuť vyššie zhodnotenie v  budúcnosti a  zároveň tak znižujete riziko nesprávneho načasovania investície.

 

Marketingová komunikácia VÚB, a. s. S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Viac informácií o produkte, jeho zložení, rizikách spojených s investovaním, ako aj viac informácií o aspektoch udržateľnosti, štruktúrovanom vklade, nákladoch a poplatkoch s nimi spojenými, vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút, Zodpovedné investovanie), sú dostupné na požiadanie v sídle spoločnosti VÚB, a. s., na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo na www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.