• Žiadny návrh
ZELENÁ BANKA

Oceňujeme tých, ktorí namiesto popierania klimatických zmien podopierajú prírodu

Sme radi, že môžeme napredovať v našej dobre rozbehnutej iniciatíve, ktorou upierame náš pohľad do budúcnosti. Envirocenou Atlas opäť vyzdvihujeme zásadnú snahu ľudí, ktorí svojou neľahkou a vytrvalou prácou pomáhajú chrániť prírodu a našu planétu.

02/05/2024

Tento rok sme už po štvrtýkrát spojili neziskové organizácie, samosprávy, aktívne školy či firmy, ktoré zanechávajú pozitívnu stopu v záchrane biodiverzity, ochrane životného prostredia, enviro vzdelávaní či rozvoji zelenej ekonomiky. Ku Dňu Zeme sme spomedzi 119-tich nominovaných projektov naprieč celým Slovenskom vybrali v spolupráci s odborníkmi víťazov ceny Atlas v 5-tich kategóriách. Tí získali okrem verejného uznania aj 50-tisíc eur od Nadácie VÚB, ktoré môžu zužitkovať na ďalší rozvoj svojej činnosti. Príbehy víťazov aj ostatných finalistov približujeme už tradične špeciálnym dokumentom. Pozrieť si ho môžete na www.nadaciavub.sk/atlas.

Envirocenu Atlas 2024 získali aj tieto projekty:

Biodiverzita

Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko – projekt OSTROVIK – lúka, ktorá je opäť vtáčím rajom

  • Cieľom projektu je obnovovať biotopy v okolí Senianskych rybníkov na východnom Slovensku a pomáhať tak návratu vzácnych druhov vtákov do jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít u nás.

Životné prostredie

OZ Zachráňme hrady – projekt Biohrad

  • Ide o inovatívny koncept obnovy hradných ruín na princípe rovnocennosti ochrany prírody a kultúrnej pamiatky, ktorý popri konzervácii múrov zachováva prítomnú faunu a flóru.

Zelené podnikanie

SOŠ Pribeník – projekt Modelová školská farma – SOŠ AGS Pribeník

  • Podstatou projektu je vytvorenie funkčného modelu vzorovej bio farmy pri využití systému Agrokruh, t. j. rozdelenia plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú ekostabilizačné neobrábané zóny

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.