• Žiadny návrh
Investovanie

Magický trojuholník investovania: O čo ide a prečo je dôležitý?

Keď začínate s investovaním, môže vám celý proces pripadať príliš zložitý. Mnohí si myslia, že to nezvládnu a pre strach nakoniec vôbec neinvestujú. Prichádzajú tým však o veľmi výhodný spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze. Aj preto je dôležité vopred sa poradiť s odborníkom a naštudovať si o investovaní základné informácie, aby ste vedeli, čo vás čaká. Jedným zo základov investovania je aj magický investičný trojuholník. Viete, o čo ide a z čoho sa skladá?

22/11/2022

Čo je to magický trojuholník investovania a čo ho tvorí?

Ide o základný princíp toho, ako investovanie funguje. Niekto ho nazýva aj „alfou a omegou“ investovania. Tvorí ho výnos, riziko a likvidita – tri faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy pri každej investícii na finančnom trhu.

Najmä začínajúci investori by si priali investovať tak, aby zarobili čo najviac, nehrozilo im takmer žiadne riziko, že o peniaze prídu, alebo že sa nezhodnotia tak, ako predpokladali. Takisto by chceli investovať bez dodatočných poplatkov a zarobiť v čo najkratšom čase. Bohužiaľ, takýto ideálny scenár pri investovaní neexistuje. Je to len nereálna a skreslená predstava.

Vašu investičnú stratégiu si však viete nastaviť tak, aby ste sa k ideálu čo najviac priblížili. A aj pri tom vám môže pomôcť magický trojuholník investovania. Je dôležité nastaviť si investície takým spôsobom, aby boli všetky jeho zložky aspoň sčasti vyvážené. Najlepší možný výsledok sa totiž nedá dosiahnuť na všetkých troch vrcholoch.

Zložky magického trojuholníka investovania:

1. Výnos

Výnos je vždy navrchu magického investičného trojuholníka. Predsa len, práve preň ľudia zvyčajne investujú. Táto premenná najviac ovplyvňuje to, či investor do vybraného investičného produktu vloží svoje peniaze, alebo nie.

Investičný výnos tvoria všetky príjmy z investovania. Počíta sa od úplne prvých vložených peňazí až po posledný príjem pred predajom aktív. Zvyčajne sa pri investovaní berie ohľad na to, aby ste dosiahli čo najvyšší výnos vzhľadom na riziko a likviditu. Nie vždy sa však očakávaný zárobok dosiahnuť dá. A to najmä vtedy, ak gro vášho investičného portfólia tvoria akcie.

Tie sú síce najvýnosnejšie, no ich hodnota kolíše najvýraznejšie. Takisto je pri nich dôležité predať ich v správnom čase. Musíte teda pravidelne sledovať situáciu na finančnom trhu a vedieť ju zanalyzovať. Investovanie do akcií si vyžaduje určitú zručnosť, a aj preto sa neodporúča pre začiatočníkov.

Výnosnosť investičných produktov súvisí aj s ich rizikovosťou a likviditou. Ak rastie výnosnosť investície, zvyšuje sa jej rizikovosť a klesá likvidita (rýchlosť, s akou dokážete investíciu opäť premeniť na hotovosť).

2. Riziko

Riziko je prirodzenou súčasťou investovania a nikdy sa mu úplne nevyhnete. V určitej miere je na finančnom trhu prítomné vždy, jeho výška však závisí od typu investície. Existujú rôzne druhy rizík a treba s nimi pri tvorbe investičnej stratégie počítať. Ak si však nastavíte tú správnu, vhodne diverzifikujete portfólio (neinvestujete napríklad len do akcií či podielových fondov jednej spoločnosti) znížite jeho mieru.

Na finančnom trhu sa ale stretnete aj s takými rizikami, ktoré nedokážete ovplyvniť. Musíte ich len akceptovať. Ide o systematické, trhové riziká. Tie súvisia napríklad s celkovým ekonomickým vývojom v krajine, kde investujete. Aj preto je vhodné investovať na domácom aj zahraničnom trhu. Pred vytvorením investičnej stratégie by si mal každý investor ujasniť to, akú mieru rizika je ochotný podstúpiť.

3. Likvidita

Likvidita označuje v magickom trojuholníku investovania rýchlosť, s akou dokážete spraviť zo svojich investícií (cenných papierov, akcií, dlhopisov, podielových fondov či nehnuteľností) opäť hmotný majetok (hotovosť).

Keď si na finančnom trhu vyberiete vhodný investičný produkt, ktorý sa rýchlo predá s očakávaným výnosom a bez poplatkov, ide o vysoko likvidnú investíciu. Menej likvidná je zase taká, ktorá neprinesie očakávaný výnos, je zložité predať ju, stojí vás peniaze navyše, riešite pri nej rôzne administratívne prekážky a celý proces trvá príliš dlho.

Stupne likvidity závisia od vybraného finančného nástroja a charaktera trhu. Keď sa rozhodnete investovať, je dobré oboznámiť sa s tým, ako likvidná je vaša investícia. Najvýnosnejšie je, samozrejme, investovať do vysoko likvidných investičných produktov, ktoré dokážete výhodne predať aj v čase znižovania cien na finančnom trhu. S tým sa však spája aj väčšia miera rizika.

Niekedy je likvidita daná aj zmluvnými podmienkami. Napríklad na termínovanom vklade musíte mať prostriedky určitý čas. Inak to však závisí od dopytu a ponuky vami vybraného investičného produktu. Najlikvidnejšie (no i najrizikovejšie) sú akcie. Tie dokážete predať rýchlo a väčšinou bez ďalších problémov či strát.

Najmenšiu mieru likvidity majú, naopak, nehnuteľnosti. Pri nich sa totiž môže stať, že úplne stratia hodnotu a budú nepredajné. Napríklad pre nelukratívnu polohu alebo zlý stav. Aj pri tomto druhu investovania však môže likvidita stúpať, a to najmä vtedy, keď stúpa dopyt. Navyše, čím lukratívnejšie je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a aj celkový stav, tým rýchlejšie a teda aj likvidnejšie, sa vám ju podarí predať.

Prečo je zohľadnenie magického trojuholníka investovania dôležité?

Magický trojuholník investovania vám pomôže určiť, do čoho sa vám oplatí investovať a tiež aká investičná stratégia pre vás bude najlepšia. Vďaka nemu si môžete potenciálnu investíciu zhodnotiť z hľadiska výnosu, rizika i likvidity a určiť si tak, či vám ako investorovi sedí. Pomôže vám tiež vytvoriť si predstavu, čo môžete pri investovaní na finančných trhoch očakávať.

Chceli by ste investovať, no neviete, ako začať? Príďte k nám do VÚB banky a nechajte si poradiť od našich odborníkov. U nás môžete investovať do bezpečných podielových fondov a vyskladať si portfólio tak, aby bol vyvážený aj magický trojuholník investovania.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.