• Žiadny návrh
investovanie

Investovanie do akcií: Čo treba vedieť predtým, než sa rozhodnete obchodovať na akciových trhoch

Investovanie do akcií je výnosným, no aj rizikovým spôsobom, ako zhodnotiť svoje peniaze. Zistite, ako investovanie do akcií funguje, na čo si dať pozor a komu sa takéto obchodovanie na burze oplatí.

30/04/2021

Čo sú to akcie?

Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú vaše vlastníctvo v určitej spoločnosti. Ak by ste investovali napríklad do dlhopisov, spoločnosti by ste peniaze len požičali a tá by vám ich po určitom čase vrátila aj s výnosmi. Pri akciách však dostávate určitý podiel z celkového zisku a stávate sa jej spoluvlastníkom.

Typy akcií

Existujú dva základné typy akcií:

1. Kmeňové akcie

Ak ste majiteľom kmeňových akcií, máte podiel na ziskoch, no i na stratách akciovej spoločnosti, ktorej cenné papiere ste si kúpili. Okrem podielu však získavate viacero právomocí. Môžete sa podieľať na voľbe predstavenstva alebo uplatniť svoj hlas pri rozhodovaní o tom, či sa peniaze získané z obchodovania na burze budú ďalej investovať alebo sa vyplatia všetkým vlastníkom vo forme dividend.

Dividenda je váš podiel na zisku, ktorý sa vyjadruje percentom z hodnoty akcie. Tieto podiely sa vyplácajú väčšinou 3 až 4-krát do roka formou šeku alebo elektronického depozitu.

2. Prioritné akcie

Pri prioritných akciách ide o podiel zo zisku, ktorý sa vypláca vo vopred určenom čase a výške. Byť majiteľom takýchto akcií je výhodné aj vtedy, ak spoločnosť vyhlási bankrot. Ak ste investovali do prioritných akcií, máte pri krachu spoločnosti právo na prednostné vrátenie vami vložených peňazí.

Ako to chodí na akciovom trhu?

Obchodovanie s akciami je veľmi výnosné, no i riskantné. Preto sa väčšinou neodporúča úplným začiatočníkom a tým, ktorí si nemôžu dovoliť investovať väčšiu sumu peňazí.

Hodnota akcií, a teda to, koľko vďaka obchodovaniu s nimi získate, sa mení podľa aktuálnej situácie na trhu aj niekoľkokrát za deň. Cenu akcií ovplyvňuje úspešnosť, reputácia, veľkosť i vývoj samotnej spoločnosti. Ak príde s novým inovatívnym produktom či službou, expanduje na nové trhy alebo rozšíri výrobu, ich hodnota sa zvýši.

Ak však spoločnosť „šliapne vedľa“, krivka úspešnosti pôjde dole. Pokles môže spôsobiť napríklad nejaká odhalená kauza či nespokojní zákazníci, ktorí hlásia veľkú chybovosť produktov. To, aký výrazný prepad bude, závisí od reakcie spoločnosti a jej akcionárov.

Pri investovaní do akcií platí tiež pravidlo, že ak ponuka prevyšuje dopyt, cena akcií ide nadol. A platí to aj naopak. Pod ponukou myslíme akcionárov, ktorí sa rozhodli svoje podiely v určitom momente predať, a pod dopytom zase investorov, ktorí sú ochotní kúpiť ich.

Ako funguje investovanie do akcií?

1. Výber obchodníka

Ak chcete začať s investovaním do akcií, musíte si v prvom rade vybrať obchodníka s cennými papiermi (brokera) alebo banku či správcovskú spoločnosť, ktorá sa takýmto investíciám venuje.

2. Založenie účtu

Po tom, ako si vyberiete vhodného obchodníka, si uňho založíte investorský účet. Na tento účet prevediete určitú počiatočnú sumu a takisto peniaze, ktoré ste sa na investovanie do akcií rozhodli využiť. Tak prichádza na rad rozhodovanie, do akých spoločností chcete investovať.

3. Obchodovanie

Nákup, predaj a obchodovanie akcií na burze väčšinou prebieha cez obchodnú platformu daného brokera, banky alebo správcovskej spoločnosti. Na nákup a predaj akcií sa využívajú tzv. obchodné príkazy – market objednávka a limitná objednávka. Pri market objednávke nakupujete akcie za takú cenu, akú vám ponúkajú. Pri limitnom type si vopred stanovíte cenu vy.

Tip: Toto je len zjednodušený popis, ako investovanie do akcií funguje. Ak sa chcete tomuto spôsobu investovania venovať naplno, nechajte si poradiť od odborníka. Investovanie do akcií je totiž oveľa zložitejšie a komplexnejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Na čo si dať pri investovaní do akcií pozor?

  • Ako pri iných formách investovania, tak aj pri investovaní do akcií využívajte len tie peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Nikdy nenakupujte cenné papiere z finančných prostriedkov určených na horšie časy.

  • Zvoľte si správnu investičnú stratégiu a držte sa jej. Ak neviete, ako pri jej určení a vypracovaní postupovať, poraďte sa radšej s odborníkom.

  • Investujte v dlhšom časovom horizonte. Akcie, ako aj väčšinu ďalších investičných nástrojov, je dobré držať vo svojom portfóliu minimálne 5 rokov. Platí však, že čím dlhšie, tým lepšie.

  • Nenechajte sa ovládať emóciami a svoj podiel nepredávajte hneď pri prvom poklese hodnoty akcií. Trh sa neustále mení a ak nejde o bankrot spoločnosti, je dobré počkať, pokiaľ sa krivka opäť zdvihne.

  • Investovanie do akcií patrí k najrizikovejším formám zhodnotenia peňazí. Aby ste riziko neúspechu aspoň sčasti minimalizovali, nakúpte podiely vo viacerých spoločnostiach či oblastiach. Ak sa jednej nebude dariť, zisk z druhej môže pokryť vzniknutú stratu.

  • S investovaním do akcií sú spojené aj rôzne poplatky, ktoré môžu ovplyvniť celkový výnos investície. Poplatok sa väčšinou platí za nákup aj predaj akcií, za zmenu meny (ak napríklad obchodujete na americkej burze, no investorský účet máte vedený v eurách) alebo za nečinnosť (broker si môže nárokovať na tento poplatok, ak dlhodobo neinvestujete a viac peňazí máte na investorskom účte ako v akciách spoločností).

  • Ak sa na obchodovanie s akciami necítite alebo nemáte dostatočný kapitál, zvoľte si inú formu investovania, napr. menej rizikové a stabilnejšie podielové fondy.

Prečo sa investovanie do akcií oplatí?

1. Vysoký nárast hodnoty

Hlavný dôvodom, prečo sa niekto rozhodne pre investovanie do akcií, je, že oproti iným investičným nástrojom dosahujú v rovnakom časovom horizonte oveľa vyšší výnos. Ak sa pozrieme na priemerný zisk v minulosti, akciové trhy dosahovali približne 7 až 8 % (pred započítaním inflácie). Niekedy je výnos aj o polovicu vyšší, ako býva napríklad pri dlhopisoch.

Za rovnaký čas teda môže zarobiť oveľa vyššiu sumu. Za väčšími výnosmi sa však skrýva aj väčšie riziko. Aj preto je investovanie do akcií na Slovensku stále málo populárne.

2. Ideálne na diverzifikovanie portfólia

Investovanie do akcií patrí tiež k jednej z možností, ako výhodne diverzifikovať svoje portfólio. Obchodovanie s cennými papiermi teda nemusí byť vaším jediným spôsobom, ako zhodnotiť peniaze. Akcie môžu tvoriť len určitú časť vášho investičného portfólia.

Vo VÚB banke ponúkame možnosť investovať do podielových fondov spoločnosti Eurizon Asset Management, cez ktoré môžete v menšej i väčšej miere investovať aj do akcií. Investícia tak bude stále veľmi výnosná, no riziko oveľa menšie.

3. Zhodnotenie peňazí a ochrana pred infláciou

Či už ide o spomínané podielové fondy, dlhopisy alebo iné investičné nástroje, aj akcie predstavujú jeden z mnohých spôsobov, ako zhodnotiť svoje peniaze a ochrániť ich pred infláciou. Ak ich investujete a nenecháte len tak „ležať na účte“, prinesú vám ďalší zisk a zaistia finančnú stabilitu v budúcnosti.

 

MÁM ZÁUJEM O INVESTIČNÝ PLÁN NA MIERU

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.