• Žiadny návrh
Finančný plán

Finančný plán: Prečo sa oplatí a ako ho zostaviť?

Tak, ako sa individuálne posudzuje bonita klienta, teda jeho schopnosť splácať hypotéku, tak by sme mali pozerať aj na všetky naše peniaze. Osobný finančný plán môže byť riešením, ako ich mať pod kontrolou a spravovať efektívne.

22/11/2022

Na osobný finančný plán sme sa pýtali aj našej špecialistky – riaditeľky Magnifica centra Andrey Tóthovej, ktorá má so správou osobných financií dlhoročné skúsenosti. Prečo je dobré mať osobný finančný plán a čo odporúča klientom pri jeho zostavovaní?

Čo je to finančný plán a čo zahŕňa?

Osobný finančný plán je nástroj na analýzu peňazí klienta. Takýto zdanlivo jednoduchý pohľad na stav financií prináša väčšinou zmenu – zmenu k lepšiemu.

Finančný plán sa odvíja od individuality klienta (jeho domácnosti). Sledujú sa v ňom jednotlivé oblasti jeho života ako bývanie, spotreba, zabezpečenie, budúcnosť a rezerva. „Cieľom je, aby mal klient peniaze pod kontrolou, využil poradenské služby banky a spolupracoval s ňou na kvalitatívne vyššej úrovni správy svojich finančných prostriedkov,“ vysvetľuje Andrea Tóthová.

Aké sú výhody finančného plánu?

Mať finančný plán znamená mať „upratané peniaze“. Jeho dôležitosť sa ukáže najmä pri nepredvídateľných udalostiach. Vo všeobecnosti sa však oplatí vedieť, kam tečú vaše peniaze a kam by, naopak, mohli, aby boli sféry vášho života vyrovnané. A to nielen počas krízy.

Vďaka finančnému plánu sa zbavíte stresu zo svojej finančnej situácie. Napríklad z priveľkého zadlženia alebo chýbajúcej finančnej rezervy. Pomôže vám tiež pochopiť „medzery“, ktoré má nastavenie vášho rodinného rozpočtu.

Výhodou osobného finančného plánu u nás vo VÚB banke je jednoznačne to, že klientovi ukáže reálny stav, ale nielen v číslach, ale v obrázkoch. Vizuálne znázornenie má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu ako čísla.

MOJA REZERVA

Akú sumu by ste mali mať odloženú ako okamžitú rezervu?

Pripraviť sa na nepredvídateľné je v súčasnosti kritické, preto by ste mali mať istú sumu kedykoľvek k dispozícii na všetky neplánované výdavky.

graf

Optimum 1500 €

2 000 €

Podľa Andrey Tóthovej sa dá na osobný finančný plán pozerať aj takto: „Finančný plán má dve roviny. V rámci prvej sa banka stáva vďaka poradenstvu celoživotným sprievodcom rodinnými financiami, čo je pre klienta prínosné. Druhá spočíva v tom, čo nám ukázala aj prebiehajúca pandémia – nie všetko je ružové, prichádzajú aj zložitejšie obdobia, na ktoré sa treba pripraviť. Práve osobný finančný plán nám ich môže pomôcť zvládnuť.“

V akých situáciách môže osobný finančný plán najviac pomôcť?

Pandémia COVID-19 nám ukázala slabé stránky našich financií. Nepopierateľným faktom napríklad je, že vo finančnom pláne chýba potrebná finančná rezerva.

Osobný finančný plán môže pomôcť každému: mladému páru, podnikateľovi aj seniorovi, ktorý očakáva stabilizáciu a istotu. Na konkrétnu pomoc banky klientom s finančným plánom sme sa opýtali aj našej špecialistky Andrey. Ako môže osobný finančný plán pomôcť mladej rodine a ako napríklad podnikateľovi? „Mali sme klientku, ktorá bola nešťastná, keď videla, v akej je situácii. Mala úvery a nemala nič odložené. Iným príkladom je veľkopodnikateľ, ktorý bol, naopak, nadšený. Zistil, že je na tom lepšie, ako si myslel, a otvorilo mu to úplne nové možnosti, čo urobiť s vlastnými peniazmi.“

Najväčším prínosom osobného finančného plánu je, že klient vidí svoje peniaze z inej perspektívy. Nielen na výpise z účtu či v peňaženke. Plán môže byť prvým krokom k tomu, aby sme sa mali lepšie.

Aké dlhé časové obdobie má finančný plán zahŕňať? Mal by sa pravidelne aktualizovať?

Dobrý finančný plán by mal rátať s troma časovými obdobiami. Mal by vám dať efektívne riešenia pre vaše peniaze v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte. Čo to presne znamená?

  • Krátkodobý horizont

    Ide o tvorbu rezervy (6 mesačných príjmov jednotlivca alebo rodiny) a tiež nadobudnutie drobného majetku (napríklad na vybavenie domácnosti).

  • Strednodobý horizont

    Znamená tvorbu majetku v časovom horizonte 2 až 5 rokov. Patrí sem napríklad kúpa auta, chaty, pozemku, dovolenky či podpora záľuby, ktorá je finančne náročnejšia.

  • Dlhodobý horizont

    Ide o tvorbu finančnej nezávislosti a finančnej pohody v časovom horizonte 5 a viac rokov. Patrí sem napríklad šetrenie na dôchodok alebo budovanie majetku pre ratolesti.

Pravidelná aktualizácia osobného finančného plánu je nevyhnutná

Klientom odporúčame, aby si so svojimi financiami spravili poriadok vždy, keď nastane nejaká väčšia zmena v ich živote (narodenie detí, zmena príjmov, invalidita, odchod dieťaťa na vysokú školu). Potreba zmeny vo finančnom pláne je individuálna, závisí od konkrétnych životných zmien, ktoré u klienta nastanú.

Dá sa osobný finančný plán zostaviť svojpomocne alebo je lepšie nechať si ho vypracovať odborníkom?

Finančný plán je skvelým nástrojom preto, že práve odborníci na financie ukážu klientovi nový pohľad na jeho peniaze. Zostaviť si ho svojpomocne nie je tak prínosné, ako keď vám ho vytvoria v banke podľa overených tabuliek a výpočtov. A, samozrejme, s ohľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu vo svete. Dozviete sa tak veľa zaujímavého o vlastných peniazoch a aj o tom, ako môžu vyzerať financie v ideálnom stave.

Ako prebieha vypracovanie osobného finančného plánu vo VÚB?

Osobný finančný plán vo VÚB banke je oveľa komplexnejší v porovnaní s inou ponukou vo svete financií. Okrem toho, že zahŕňa všetky výdaje a príjmy vlastníka peňazí – klienta, do úvahy berie aj strednodobé a dlhodobé ciele. Čo ak neviete, koľko môžete investovať a koľko si môžete nechať na bežnú spotrebu? Komplexný finančný plán zanalyzuje každé euro a dá vám odpovede aj na tieto otázky.

Zostavenie finančného plánu prebieha ako komplexná diagnostika. Vo výsledku môžete očakávať graficky znázornené teplomety za jednotlivé oblasti. Každá oblasť sa číselne zhodnotí a ukáže stav: dobrý, optimálny, nadpriemerný. V rámci poradenstva sa pokúsime nastaviť lepšie ciele a vyrovnať financie, aby ste sa ani v čase krízy necítili ohrozený. Celé vyhodnotenie od nás dostanete aj elektronicky – e-mailom.

Koľko času potrebuje klient stráviť zostavovaním finančného plánu v banke?

Na to, aby sme vo VÚB banke zostavili osobný finančný plán, potrebujeme len 30 minút vášho času. Keď získame odpovede na otázky, na pláne už potom pracujeme v banke samostatne – bez vás.

Prečo si nechať zostaviť osobný finančný plán vo VÚB banke? Pretože je kombináciou našich unikátnych nástrojov. Doteraz bol k dispozícii iba pre privátnych klientov. Odteraz je pre všetkých a zadarmo.

CHCEM OSOBNÝ FINANČNÝ PLÁN

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.