• Žiadny návrh
Úvery

Dotácie na obnovu rodinných domov: Na čo ich môžete využiť a ako ich získať?

Klíma sa mení a už sa to nedá ďalej ignorovať. Všetci vnímame zmeny, ktoré ovplyvňujú naše životy. Prichádzajú veľké suchá, teplotné výkyvy, slabé zimy, silné búrky či vietor. Preto sa aj Slovensko zaviazalo, že pomôže znížiť následky globálneho otepľovania. V jeseni 2022 tak spustí dotácie na obnovu rodinných domov.

15/11/2022

Prečo vznikli dotácie na obnovu rodinných domov?

Plán obnovy, pod ktorý spadajú dotácie na obnovu rodinných domov, by mal pomôcť zefektívniť hospodárnosť budov. Napríklad zamedziť veľkým únikom tepla či začať využívať ekologickejšie a efektívnejšie spôsoby, ako kúriť a ohrievať vodu. Dôraz sa bude klásť aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Dotácie na obnovu rodinných domov by mali do roku 2026 pomôcť 30 000 tisíc domácnostiam stať sa ekologickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu i k peňaženkám. Celý projekt bude prebiehať pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia a Ministerstva životného prostredia.

Čo všetko môžete dotáciou na obnovu rodinných domov financovať?

1. Zateplenie a výmena otvorových konštrukcií

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií (napríklad okná)
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne

2. Inštalácia nového systému na vykurovanie a ohrev vody

 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltické panely
 • Solárne kolektory
 • Plynový kondenzačný kotol (ešte nie na 100 % potvrdené)
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

3. Vytvorenie zelenej strechy

 • Intenzívnej (hrubšia vrstva substrátu a veľké zaťaženie strechy)
 • Extenzívnej (nízka hrúbka substrátu a menšie zaťaženie strechy)

4. Inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu

 • Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Nadzemná bez čerpadla
 • Nadzemná s čerpadlom
   

5. Inštalácia tieniacej techniky

 • Vonkajšie žalúzie

6. Odstránenie azbestu

 • Na strechách
 • Obkladu stien

7. Pomoc pri financovaní potrebnej dokumentácie

 • Projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • Energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu
 • Energetický certifikát po obnove rodinného domu

Aká bude výška dotácie na rekonštrukciu domu?

Ak budete patriť k bežným žiadateľom, požiadaním o dotáciu na obnovu rodinného domu môžete získať:

 • 14 000 € na obnovu domu, ktorému sa po úprave zvýši úspora primárnej energie o minimálne 30 až 60 % oproti pôvodnému stavu 
 • 19 000 € na obnovu domu, ktorému sa po úprave zvýši úspora primárnej energie o viac ako 60 % oproti pôvodnému stavu

Príspevok môže byť maximálne vo výške 60 % zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40 % musíte financovať z vlastných úspor alebo si požičať.

Ak patríte k sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupine, výška dotácie je do 15 000 € + DPH (hradené štátom). Oprávnené náklady sa akceptujú až do 95 %, a tak budete musieť z vlastných peňazí alebo pôžičky doplatiť len 5 %.

Kto môže dotácie na obnovu rodinných domov získať a aké sú podmienky?

Dotácie sa budú týkať len majiteľov (fyzických osôb) rodinných domov, ktoré boli skolaudované pred rokom 2013. Takisto musia byť využívané najmä na bývanie. Ak v dome aj podnikáte, nesmie byť naň vyhradené viac ako 10 % podlahovej plochy. Ak ho zase využívate na hospodárske účely, nemôže ísť o viac ako 20 % jeho kapacity.

Ak o príspevok budete chcieť požiadať, musíte byť uvedený ako vlastník na liste vlastníctva a musíte ním zostať až pokým vám ho nevyplatia. Keď ho máte v spoluvlastníctve, žiadateľom bude ten, kto získa právoplatný súhlas od všetkých. Takisto musíte byť občanom Európskej únie a mať trvalý pobyt na Slovensku.

Žiadosť o získanie dotácie na rekonštrukciu vám zamietnu aj vtedy, keď ste na dom už niekedy dostali iný finančný príspevok z verejných zdrojov. Rovnako tak sa musíte zaviazať, že po vyplatení už nebudete čerpať ďalšie peniaze na projekt ani žiadnu jeho časť z ďalších verejných zdrojov.

Kedy a ako budete môcť o dotácie požiadať a čo k tomu budete potrebovať?

Hoci sa dotácie na obnovu rodinných domov začali plánovať už skôr, požiadať o ne budete môcť až v treťom štvrťroku tohto roka, teda na jeseň. Žiadosti sa budú posielať primárne online. Všetko pôjde prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Pre ľudí, ktorí nebudú môcť alebo nebudú vedieť, ako požiadať o dotáciu online, sa zriadia regionálne kancelárie. Tam vám so všetkým pomôžu a žiadosť odošlete cez internet spoločne. Predpokladá sa, že ich vznikne minimálne 10, z toho 8 by malo sídliť v krajských mestách. Ešte to však nie je potvrdené a presné informácie aj adresy sa budú dopĺňať pred spustením výzvy.

Dotácie sa budú rozdávať podľa poradia, takže čím skôr žiadosť podáte, tým je väčšia šanca, že príspevok aj skutočne získate. Je preto dôležité, aby ste si vopred pripravili všetky potrebné dokumenty, ktoré budete musieť pripojiť k žiadosti.

Dokumenty, ktoré bude treba priložiť k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinných domov:

Dokumentácia, ktorú budete posielať so žiadosťou, sa líší podľa toho, ako na tom s obnovou ste. Ministerstvo rozlišuje štyri prípady:

1. S obnovou rodinného domu ste ešte nezačali alebo ste ju pred podaním žiadosti neukončili a podlieha stavebnému povoleniu.

2. S obnovou domu ste ešte nezačali alebo ste ju pred podaním žiadosti neukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu.

3. Obnovu ste pred podaním žiadosti ukončili a podlieha stavebnému povoleniu.

4. Obnovu ste pred podaním žiadosti ukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu.

Pri každom prípade sa dokumentácia trochu líši a je možné, že sa budú podmienky ešte meniť. Zatiaľ ide len o predbežné informácie. Aby ste vedeli o aktuálnych zmenách či stave výzvy, priebežne sledujte oficiálny web plánu obnovy. Nájdete na ňom aj brožúrku na stiahnutie, v ktorej je prehľadný zoznam potrebných dokumentov i všetky podmienky, ktoré musíte spĺňať.

Pravdepodobne však počítajte s výdajmi navyše, keďže určite budete k žiadosti potrebovať energetický certifikát, ak ho ešte nemáte, alebo projektové energetické ohodnotenie.

Je pre vás dotácia na obnovu rodinného domu nízka? Dofinancujte ju Zelenou pôžičkou od VÚB

Ak plánujete obnoviť starší dom, no obávate sa, či vám dotácia bude stačiť, pomôžte si našou Zelenou pôžičkou. S ňou si rekonštrukciu zaplatíte a potom požiadate o spätné preplatenie výdavkov cez dotáciu.

Zelenými úvermi chceme aj my prispieť k tomu, aby sa Slovensko stalo šetrnejšie k životnému prostrediu. Zelenú pôžičku môžete využiť napríklad na zateplenie, výmenu plynového kotla či okien alebo na kúpu elektromobilu či hybridu. Získate k nej aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu a vrátený poplatok za poskytnutie úveru.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.