• Žiadny návrh
Finančné vzdelávanie

Čo je digitálna gramotnosť a prečo je dôležitá?

Čísla prezentujúce digitálnu gramotnosť sa počas pandémie koronavírusu v roku 2020 zmenili. Podľa štatistík sa v jarných mesiacoch roka 2020 presunulo na „home office“ (prácu z domu) až 48 % zamestnancov. Tlak na digitálnu gramotnosť na Slovensku vzrástol. Viete, čo tento pojem znamená? A prečo je nebezpečné byť digitálne negramotný?

22/11/2022

Online priestor pohltil v poslednom období okrem nákupov, komunikácie s inštitúciami a firmami, aj zdravotníctvo či školstvo. Naše digitálne zručnosti preverilo nielen dištančné štúdium našich ratolestí. Naučiť sa rozumne pracovať s modernými technológiami je teda nutnosť.

Čo je digitálna gramotnosť?

Pojem digitálna gramotnosť patrí k tým obšírnejším. Nezahŕňa len nakupovanie cez internet a používanie sociálnych sietí. Má niekoľko kategórií, podľa ktorých sa vieme orientovať, ako digitálne gramotní sme. (Všetky informácie a rozdelenia sme čerpali z dokumentu Európsky rámec digitálnej kompetencie pre občanov - DigComp.)

Ktorá oblasť digitálnej gramotnosti je vašou silnou stránkou a na čom by ste mali do budúcnosti popracovať?

Informačná a dátová gramotnosť

Vyhľadávať, filtrovať údaje, informácie alebo audiovizuálny obsah, kriticky vyhodnocovať a spravovať online obsah – to znamená informačná a dátová gramotnosť.

Použili ste napríklad v životopise tvrdenie, že ovládate prácu s textovými dokumentmi, tabuľkami či prácu s internetom? Dnes už tieto zručnosti nestačia. Digitálne gramotní ľudia by mali vedieť pracovať aj s multimédiami, jednoduchými softvérmi na grafiku alebo fotografiu, či s programami určenými na databázu. Word a Excel začína byť povinná výbava školopovinného dieťaťa, matky aj otca v práci či seniora na dôchodku. Práca s internetom zase znamená, že viete správne a bezpečne používať internetový prehliadač. Takisto bez problémov nájdete, čo potrebujete, vyplníte online dotazník či nahráte na internet dokument. Dokážete si tiež prehliadač stiahnuť i nainštalovať.

Komunikácia a spolupráca ako súčasť digitálnej gramotnosti

Podľa najnovších noriem znamená digitálna gramotnosť aj komunikáciu a spoluprácu. Vyjadruje tiež interakciu a zdieľanie prostredníctvom digitálnych zariadení, spoluprácu medzi ľuďmi cez moderné digitálne technológie či prácu so službami, etiketu na sieti a digitálnu identitu.

Schopnosť komunikovať s inými ľuďmi v rámci morálnych zásad a slušného správania (etikety) by ste mali mať na zreteli aj vtedy, keď ste na sieti alebo píšete správu. Osobný rozhovor alebo čet cez online platformy je stále komunikácia človeka s človekom, ktorá by mala napriek neosobnej forme prebiehať na otvorenej a zároveň rešpektujúcej úrovni. Alebo sa do konverzácie zapájate častejšie inak? Napríklad radi diskutujete na fórach či komentujete verejné informácie. Aj toto patrí do digitálnej gramotnosti.

V online svete ešte nemôžeme vynechať fenomén digitálnej identity. Viete, že je možné vytvoriť neobmedzené množstvo digitálnych identít? Používateľ sociálnych sietí si môže založiť skutočný profil a potom si môže vytvoriť ďalšie, celkom odlišné identity. Dôležitou súčasťou digitálnej identity je reputácia, ktorú si postupne budujeme cez komunikáciu, reakcie na témy, ktoré sú predmetom interakcie. Príkladom môže byť majiteľ, ktorý poskytuje ubytovanie. Vďaka dobrej reputácii môže mať viac spokojných zákazníkov. Digitálna identita je však len „odrazom“ správania v online svete, ale nie skutočným a verejným obrazom človeka.

Tvorba digitálneho obsahu

Podľa DigComp patrí pod digitálnu gramotnosť aj verejná komunikácia, ktorá zahŕňa autorské práva, licencie, a tiež programovanie.

Ak tvoríte digitálny obsah, mali by ste poznať pravidlá zverejňovania obsahu na internete. Napríklad kto vlastní autorské práva na už zverejnený obsah. Tiež by ste mali ovládať základné zručnosti - ako dostať obsah (texty, fotky aj videá) na verejnosť. Každý digitálny obsah sa pokladá za digitálnu stopu, ktorú po sebe na sieti zanechávate. Preto je dôležité zvažovať všetko, čo zverejníte, a to je tiež významnou súčasťou digitálnej gramotnosti.

Digitálna gramotnosť a jej vplyv na bezpečnosť

Jedna z ďalších kategórií digitálnej gramotnosti je bezpečnosť. Digitálny svet vie byť nepríjemný, ak si nedáte pozor na osobné údaje, súkromné účty a prihlásenia. Takisto aj keď nepoužívate žiadne bezpečnostné prvky (softvéry), ktoré ochránia vaše zariadenia pred vírusmi či krádežou. Počuli ste už o krádeži digitálnej identity? Poznáte riziká internetu? Ukazujete bezpečnostné riziká aj svojim ratolestiam, ktoré sú najviac zraniteľné?

Odporúčame dodržiavať základné zásady bezpečnosti na internete, aby ste nemuseli riešiť nepríjemnosti.

Dobrý TIP: Prečítajte si užitočný článok pre celú rodinu: 12 tipov, ako zvýšiť bezpečnosť na internete.

Riešenie problémov

Ak ste digitálne gramotní, viete efektívne riešiť technické a funkčné problémy - s hardvérom alebo softvérom. Mali by ste tiež vedieť identifikovať a zabezpečiť vaše potreby ako používateľa internetu a moderných technológií. Chceli by ste doma upravovať rodinné fotografie a urobiť si z nich album? Viete, aké programy sú pre vás dostupné a čo je pre vás najlepšie? Naučte sa novým zručnostiam a zvýšte svoju digitálnu gramotnosť.

Do tejto kategórie spadá aj kreatívne využívanie moderných technológií či sebareflexia. Čo znamená, že by ste mali vedieť identifikovať svoje vlastné medzery v digitálnej gramotnosti.

Prečo je digitálna gramotnosť dôležitá?

Digitálna gramotnosť neznamená len vedieť bezpečne nakupovať na internete, prehrať video na YouTube alebo lajknúť susedovu fotku na Facebooku. Keď ste sa dočítali až sem, už viete, že spektrum je naozaj široké. Jedna z najpodstatnejších vecí na digitálnej gramotnosti je schopnosť kriticky vyhodnotiť obsah na internete.

Naučiť sa narábať s informáciami na internete vyžaduje čas a kritické myslenie. Manipulácia zavádzajúcim alebo nepravdivým obsahom je bežná prax, čo ohrozuje predovšetkým zraniteľné deti a seniorov. Digitálne riziká potom dostávajú konkrétne pomenovania: phishingové a podvodné e-maily, nákupy na neoverených e-shopoch, podvodné súťaže na sociálnych sieťach.

Digitálna gramotnosť ovplyvňuje napríklad aj vašu digitálnu stopu. Máte e-mailový účet alebo hrávate online hry? Máte registráciu na spravodajských portáloch a odoberáte novinky? Viete, že tým tvoríte vlastnú digitálnu stopu? Dáta a obsahy, ktoré tvoria digitálnu stopu sa delia na pasívne a na aktívne. Príkladom pasívnej stopy je napríklad typ používaného prehliadača, jazyka alebo IP adresa (identifikátor lokality). Aktívna digitálna stopa znamená viditeľnejšie komentáre a fotky na sociálnej sieti, komunikáciu cez čet alebo odoslaný e-mail. Samozrejme, že všetko je to vaša „súkromná“ stopa, ktorú nikto nevidí. No v každom prípade je odrazom vášho správania a schopnosti žiť v online svete.

O digitálnu gramotnosť by sme sa mali aktívne starať a učiť sa nové veci. Otestujte si svoje vedomosti v rýchlom kvíze:

SPUSTIŤ KVÍZ

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.