• Žiadny návrh
Hypotéky

Kto môže získať daňový bonus na zaplatené úroky a ako oň požiadať?

Daňový bonus na zaplatené úroky nahradil od roku 2018 štátny príspevok na bývanie pre mladých. Tiež má priniesť daňovú úľavu a podporiť mladé rodiny, ktoré chcú bývať vo vlastnom. Zistite, kedy naň máte nárok a ako oň treba požiadať.

22/11/2022

O čo ide pri daňovom bonuse na zaplatené úroky a prečo vznikol?

Daňový bonus na zaplatené úroky vznikol ako náhrada štátneho príspevku na bývanie pre mladých. Ten ste v minulosti dostávali k veľmi obľúbenej hypotéke pre mladých. K zmenám poskytovanej pomoci došlo v nadväznosti na novelu zákona o bankách. S tou sa menil aj zákon o dani z príjmov. Jeho úprava mala viesť k zjednodušeniu celého procesu a zníženiu množstva administratívy, ktorá súvisela so štátnou podporou vlastného bývania.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky majú klienti, ktorí dostali hypotéku na bývanie po 31. 12. 2017 a spĺňajú stanovené podmienky. Poskytne sa im tým priama daňová úľava – vypočítaná daň z príjmov sa im zníži o sumu daňového bonusu z hypotéky.


Kedy máte nárok na daňový bonus z hypotéky a za akých podmienok?  

  • Ku dňu podania žiadosti o hypotéku na bývanie musíte mať najmenej 18 a najviac 35 rokov. Veková hranica je presne daná a neexistujú žiadne výnimky.
  • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere nesmie váš priemerný mesačný príjem za predchádzajúci rok presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku. Ak ste hypotéku získali v roku 2021, váš priemerný hrubý príjem by nemal byť väčší ako 1 472,90 eur. Priemerný príjem sa vypočítava ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane a osobitného základu dane z príjmov.
  • Takisto platí, že hypotéka, na ktorú chcete úľavu získať, musí mať lehotu platnosti najmenej 5 a najviac 30 rokov. Navyše ju musíte použiť len na kúpu alebo výstavbu tunajšej nehnuteľnosti (bytu alebo domu), ktorá je určená na bývanie, či na zmenu dokončenej stavby.
  • Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky máte počas 5 bezprostredne po sebe idúcich rokov. Čas sa ráta od mesiaca, v ktorom sa vám hypotéka začala úročiť.Do akej výšky si daňový bonus na zaplatené úroky môžete uplatniť?

  • Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov (nie splátok) v príslušnom zdaňovacom období. Jeho maximálna výška však nemôže byť viac ako 400 eur za rok.
  • Takisto treba myslieť na to, že si ho môžete uplatniť len na základe jednej zmluvy o úvere a najviac zo sumy 50 000 eur. Hypotéku môžete mať aj vyššiu, no zvyšná časť sa už neberie do úvahy.

Na čo si dať pozor pri žiadosti?

Ak ste si hypotéku na bývanie brali s niekým, podmienku veku musí spĺňať aj spoludlžník. Pravidlá sú rovnaké pre všetkých účastníkov úverového vzťahu. Takisto sa mení suma priemerného mesačného príjmu. Ten nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

Ak ste hypotekárnu zmluvu podpísali v roku 2021 a mali na nej spoludlžníka, váš spoločný priemerný hrubý mesačný príjem by nemal byť vyšší ako 2 945,80 eur. Hoci podmienky musia spĺňať obaja, spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Takisto si ho nemôžete uplatniť, ak ste súčasne dlžníkom a aj spoludlžníkom na inej hypotéke na bývanie, na ktorú sa daňová úľava uplatňuje.

Nezabudnite tiež, že za jeho uplatnenie ste zodpovedný vy ako klient, nie banka. Preto si musíte ustrážiť plnenie podmienok a všetko potrebné zdokladovať správcovi dane alebo svojmu zamestnávateľovi.


Ako sa daňový bonus na zaplatené úroky vypočítava?

Banka daňový bonus nevypočítava. Iba klientovi vystaví potvrdenie, v ktorom vyčísli zaplatené úroky z výšky poskytnutého úveru v príslušnom zdaňovacom období. Toto potvrdenie je podkladom na jeho uplatnenie.

Oficiálny doklad „Potvrdenie ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky“ vám banka vystaví raz ročne počas celého obdobia, keď máte na bonus nárok, na vašu žiadosť. Ak máte internetbanking, môžete si ho ku koncu roka vygenerovať priamo tam a stiahnuť do svojho počítača.


Dá sa uplatniť aj pri refinancovanej hypotéke a čo ak úver vyplatíte predčasne?

Ak by ste sa rozhodli svoju hypotéku refinancovať alebo navýšiť, o nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prídete. Porušili ste totiž podmienku účelu. Potvrdenie vám banka vystaví len pre vybrané typy úverov – teda len k účelovej a developerskej hypotéke. Nárok vám zaniká aj pri konsolidácii viacerých úverov (spojení do jednej hypotéky).

Pri predčasnom splatení hypotéke o daňovú úľavu prídete, ak ste ju vyplatili skôr ako uplynulo 5 rokov. Vzťahuje sa to však len na kalendárny rok, keď ste ju splatili. Ak ste za predošlé roky bonus dostali, nemusíte sa obávať, peniaze nemusíte spätne vrátiť.


Ako postupovať, aby ste daňový bonus na zaplatené úroky získali?

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je na vás. Vždy treba banku požiadať o vystavenie potvrdenia, prípadne si ho stiahnuť priamo z internetbankingu. Potom ho zdokladovať buď správcovi dane, alebo svojmu zamestnávateľovi pri podávaní daňového priznania.

ZISTIŤ VIAC O HYPOTÉKE PRE MLADÝCH

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.