• Žiadny návrh
Investovanie

Čo sú to podielové fondy, ako sa delia a prečo do nich investovať?

Láka vás investovanie, no neviete, ako začať? Najjednoduchším a najmenej rizikovým spôsobom je pravidelne vkladať svoje peniaze do podielových fondov. Tie sú nielen medzi Slovákmi dlhodobo najobľúbenejšie. Zistite, čo presne sú podielové fondy, ako fungujú a prečo sa do nich oplatí investovať.

22/11/2022

Čo sú podielové fondy?

Podielové fondy sú subjektom kolektívneho investovania. To znamená, že sú spoločným majetkom (imaním) viacerých investorov (podielnikov). Tvoria ich napríklad cenné papiere, akcie či iné investičné nástroje.

Každému investorovi, ktorý do podielového fondu vloží svoje peniaze, patrí taká veľká časť, aká je výška jeho investície. Ako potvrdenie, že do fondu investoval a získal v ňom určitý podiel, dostane podielový list.

Podielové fondy vždy vznikajú vďaka investíciám viacerých investorov. Tí vložia svoje úspory do vybraného fondu a jeho správu i obchodovanie s jeho investičnými zložkami prenechajú správcovskej spoločnostiInvestovanie do podielových fondov je tak ideálne aj pre začiatočníkov. Vďaka vkladom niekoľkých investorov takisto vznikne dostatočne hodnotný „balíček“, s ktorým sa už dajú nakúpiť napríklad aj drahšie akcie. Tie si jednotlivci často nemôžu dovoliť.

Tak, ako aj pri iných investičných nástrojoch, aj hodnota podielových fondov na trhu kolíše. Ich výnosnosť sa mení podľa toho, ako sa mení hodnota jednotlivých investícií vo vašom portfóliu. Je to však normálny jav a pri poklese nie je hneď dôvod na paniku. Krivka sa po čase opäť zdvihne.

Kam môžete v podielových fondoch investovať?

Vďaka kolektívnemu investovaniu, ktoré je základným princípom podielových fondov, môžete investovať do dlhopisov, akcií, komodít či iných investičných nástrojov. A to aj vo vyššej hodnote, ako keby ste investovali ako jednotlivec.

Je však dôležité portfólio vhodne diverzifikovať (napríklad vložiť svoje peniaze do viacerých firiem či odvetví), aby sa znížilo investičné riziko. S podielovými fondmi môžete investovať napríklad do:

 • priemyslu (napríklad do automobilového),
 • farmácie,
 • zdravotnej starostlivosti,
 • umelej inteligencie,
 • energií,
 • do zelených riešení pre lepšiu planétu.


Aké je základné delenie podielových fondov?

Zvyčajne býva jeden strešný (základný) podielový fond a dva alebo viaceré podfondy. Ako uvádza Národná banka Slovenska (NBS), ide o účtovne oddelenú časť majetkov a záväzkov v strešnom podielovom fonde. Každý podfond, ktorý patrí pod ten istý strešný fond, sa musí od ostatných odlišovať jedným alebo viacerými znakmi.

Ďalej sa podielové fondy delia na tuzemské (domáce), čiže v nich investujete do akcií alebo cenných papierov domácich firiem a spoločností, a na zahraničné – investujete na zahraničných trhoch. Častejšie sa však stretnete s delením na otvorené a zatvorené podielové fondy.

Čo sú to otvorené a zatvorené podielové fondy?

1. Otvorený podielový fond

Z otvoreného podielové fondu môžete kedykoľvek vystúpiť a požiadať, aby vám boli vyplatené vaše podiely (v ich aktuálnej hodnote). Nie ste tak viazaný držať v ňom svoje peniaze po určitú dobu. Zhodnotené peniaze (ak ste ich vybrali vo vhodnom čase) by ste mali mať na svojom účte zvyčajne do jedného mesiaca. Ak investujete cez banku, podiely vám dokonca vyplatia do niekoľkých dní.

Otvorené podielové fondy môžu byť založené na dobu určitú aj neurčitú. Navyše sa delia do ďalších podskupín podľa toho, aké sú rizikové alebo aké investičné nástroje ich tvoria. Môže ísť o:

 • fondy peňažného trhu (nízke riziko, no stále s výhodným výnosom),
 • dlhopisové fondy (rizikovejšie, no s vyšším výnosom),
 • akciové fondy (najväčšia miera rizika v porovnaní s ostatnými, no aj najlepšie výnosy),
 • zmiešané fondy (stredné riziko i stredná miera zhodnotenia),
 • fondy fondov (veľmi malé riziko, ak v nich budete držať peniaze dostatočne dlhú dobu,
 • realitný fond (priama investícia do nehnuteľností, vyššia rizikovosť ako pri dlhopisových fondoch).


2. Uzavretý podielový fond

Obchodovanie uzavretého podielového fondu na verejnom trhu musí vždy zabezpečiť správcovská spoločnosť. Z takéhoto fondu navyše nemôžete vystúpiť podľa svojho uváženia a požiadať o okamžité vyplatenie svojich podielov. Dá sa to až po uplynutí doby, na ktorú bol založený.

Uzavretý podielový fond väčšinou funguje len dobu určitú a nie viac ako desať rokov. Potom ho musí správca zrušiť a vyplatiť podiely investorom alebo ho ešte pred termínom ukončenia pretvoriť na otvorený podielový fond.

Aké sú výhody podielových fondov?

 • Ide o jednoduchý spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze, ochrániť ich pred infláciou a nasporiť si na budúcnosť.
 • Do podielových fondov môžete investovať aj menšiu sumu peňazí.
 • Sú menej rizikové a overené časom, takže ideálne pre začiatočníkov v investovaní.
 • Ak investujete do otvorených podielových fondov, svoje peniaze máte k dispozícii kedykoľvek.
 • Ak investujete cez spoľahlivú správcovskú spoločnosť, vaše portfólio bude v rukách odborníkov, ktorí ho s vami vhodne diverzifikujú a budú pravidelne sledovať, ako sa vašim peniazom darí.


Na čo si dať pozor pri investovaní do podielových fondov?

Najdôležitejšie je zvoliť si dlhodobý investičný horizont. To znamená, že necháte svoje peniaze vo fondoch „pracovať“ minimálne 5 rokov. Ideálne však ešte dlhšie. Zníži sa tak investičné riziko a výnosy budú vyššie.

Takisto si dajte pozor, cez akú správcovskú spoločnosť či brokera investujete. Často sa u nich môže líšiť výška rôznych vstupných poplatkov. Ak ste začiatočníkom v investovaní a chcete mať istotu, že budú vaše úspory v dobrých rukách, investujte cez banku. To je tá najjednoduchšia a najpohodlnejšia možnosť.

Aj u nás vo VÚB banke môžete investovať do podielových fondov. Sú to fondy správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia a máte pri nich rôzne možnosti. Teraz, keď už viete, čo sú podielové fondy, môžete si zvoliť viaceré investičné stratégie i nástroje. Výška investície závisí od vás, najmenej je to 20 eur mesačne.

Ak vás investovanie do podielových fondov láka, no máte obavy, zastavte sa u nás na pobočke. Naši špecialisti vám všetko vysvetlia a môžete si nechať vytvoriť aj investičný plán na mieru.

CHCEM INVESTOVAŤ DO PODIELOVÝCH FONDOV

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.