• Žiadny návrh
Pôžičky

Ako získať podnikateľský úver a prečo sa oplatí?

Rozšírenie či zmodernizovanie vášho podnikania nemusíte financovať len zo svojho vrecka. V dnešnej dobe máte na výber hneď z niekoľkých typov podnikateľských úverov. Zistite, aké máte možnosti a prečo sa podnikateľský úver oplatí.

17/01/2022

Čo je to podnikateľský úver a na čo sa hodí?

Podnikateľský úver je pohodlnou možnosťou, ako financovať štart vášho podnikania, jeho rozšírenie či výdavky, ktoré sa spájajú s bezproblémovým fungovaním. Hodí sa aj vtedy, ak nechcete ukrajovať na podnikateľské potreby zo svojich úspor alebo si požičiavať od známych či hľadať investorov.

Aké sú podmienky na získanie podnikateľského úveru a kto oň môže požiadať?

O podnikateľský úver môžete požiadať, ak ste živnostník alebo keď máte eseročku. Dôležité je, aby ste boli podnikateľským subjektom. Rovnako tak nezáleží ani na veľkosti vašej firmy či dĺžke podnikania, ale na podnikateľskej histórii. Teda na tom, či vaša firma za určité časové obdobie prosperovala a bola v zisku.

Aké typy podnikateľských úverov existujú?

Existuje niekoľko typov podnikateľských úverov. Delia sa podľa toho, čo nimi chcete financovať.

1. Prevádzkové úvery

Prevádzkovými úvermi môžete financovať vaše prevádzkové náklady. Ide najmä o platenie za zásoby a pohľadávky. Takéto úvery sú väčšinou krátkodobé. To znamená, že majú splatnosť do jedného roka. Niekedy (skôr vo výnimočných prípadoch) však môžu byť aj strednodobé. Splatiť ich tak musíte od štyroch do piatich rokov. Prevádzkové úvery majú tiež niekoľko foriem.

  • Pri kontokorentom úvere máte povolené prečerpanie na bežnom podnikateľskom účte. No len do výšky zmluvne dohodnutého úverového rámca (limitu). „V podstate ide o kombináciu vkladového a úverového účtu.Takýto typ úveru slúži najmä na preklenutie časového nedostatku medzi príjmami a výdavkami klienta. Poskytuje sa väčšinou na obdobie jedného roka s možnosťou prolongácie (predĺžením lehoty splatnosti),“ vysvetľuje Jana Nováková, vedúca tímu firemných úverov a financovania vo VÚB banke.
  • revolvingovým úverom môžete peniaze opakovane čerpať a splácať. Riadite sa podľa vašej potreby, no musíte sa držať v rozsahu zmluvne dohodnutého úverového rámca a lehoty splatnosti. Tá je väčšinou nastavená na rok, výnimočne na dva roky.
  • Termínovaný úver prevádzkový môžete využiť na krátkodobé, prípadne strednodobé financovanie vášho obežného majetku. Splatiť ho musíte do jedného roka, v ojedinelých prípadoch maximálne do dvoch. Termínovaný úver splácate vždy podľa dohodnotnutého splátkového kalendára.

2. Investičné úvery

Investičnými úvermi môžu podnikatelia financovať svoje investičné aktivity. Ide najmä o strednodobé a dlhodobé úvery (splatnosť nad päť rokov), vďaka ktorým si môžete zaobstarať hmotný alebo nehmotného majetok, prípadne ho zmodernizovať alebo zrekonštruovať. Investičný úver vám banka poskytne formou termínovaného úveru. Splatnosť úveru vám v tomto prípade stanoví individuálne podľa toho, čo ním plánujete financovať.

Aké výhody majú podnikateľské úvery?

● Široká škála financovania

„Jednou z najväčších výhod podnikateľských úverov je možnosť financovania širokej škály potrieb. Môžete nimi pokryť krátkodobý výpadok likvidity alebo financovať kúpu, či rekonštrukciu podnikateľských priestorov. Alebo ich využiť na rozšírenie podnikania. Zároveň sa nimi dajú financovať aj špecifické potreby, ktoré sa spájajú s jednotlivými podnikateľskými sektormi, resp. s konkrétnym predmetom podnikania,“ vysvetľuje Jana Nováková.

„V súvislosti s prevádzkovým financovaním zaznamenávame vo VÚB banke významný trhový podiel napríklad pri financovaní poľnohospodárov. Tí u nás môžu využiť FLEXI úver. Na financovanie ich investičných potrieb je zase určený produkt FLEXI pôda,“ dodáva odborníčka.

Účelom tohto úveru je nákup pozemkov na území Slovenska do výlučného vlastníctva žiadateľa. Musia byť však určené pre poľnohospodársku výrobu. Žiadateľ však k nemu môže využiť aj finančnú podporu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Ďalšou z výhod podnikateľského úveru je, že oň môžu požiadať aj samosprávy. Na financovanie ich potrieb u nás peniaze získajú prostredníctvom kontokorentného úveru „Samospráva“ alebo revolvingového úveru „Samospráva“.

„V súvislosti s financovaním investícií miest a obcí ponúka VÚB banka svojim klientom aj investičný úver „Samospráva“. Ten môžu využiť na kúpu hmotného i nehmotného investičného majetku alebo na jeho modernizáciu, rekonštrukciu, či údržbu. Takisto na zaobstaranie IT techniky a softvéru, na financovanie projektov energetickej úspory, rekonštrukciu verejného osvetlenia či na nákup vykurovacie techniky,“ objasňuje Jana Nováková.

● Spolupráca s medzinárodnými finančnými inštitúciami

Pri financovaní investičných potrieb podnikateľov spolupracujeme vo VÚB banke aj s medzinárodnými finančnými inštitúciami. Napríklad s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) či s Európskou investičnou bankou (EIB). Ako podnikateľ si u nás môžete zobrať aj úver na pokrytie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov.

● Výhodnejšia úroková sadzba

Pri podnikateľských úveroch môžete získať aj lepšiu úrokovú sadzbu a ďalšie výhody. Potvrdzuje to i naša odborníčka na finančné úvery: „V prípade financovania podnikateľského zámeru, ktorý súvisí s inováciou produktov alebo procesov, máte možnosť využiť finančný nástroj Obmedzená portfóliová záruka (FLPG). Dostanete vďaka nemu výhodnejšiu úrokovú sadzbu a možnosť získať zabezpečenie formou záruky, za ktorú nebudete nič platiť.“

Ako pri záujme o podnikateľský úver postupovať?

Ak sa rozhodnete, že chcete požiadať o podnikateľský úver, choďte najprv osobne do banky alebo si rovno vopred dohodnite stretnutie s odborníkom na tento druh financovania. V banke s vami odborník (najčastejšie relationship manažér) prediskutuje vaše potreby či podnikateľský zámer a spraví prvotnú analýzu. Podľa nej vám potom navrhne najvhodnejšie riešenie a správny typ podnikateľského úveru.

Ak bude všetko v poriadku, vyplní s vami žiadosť. Tá sa potom odošle na schvaľovanie. Ak vám úver schvália, dostanete možnú ponuku financovania. Po vašom odsúhlasení sa podpíše zmluva s presne definovaným obdobím splácania a podmienkami čerpania.

Ak už ste vo vami vybranej banke klientom, celý proces bude o niečo jednoduchší. „V prípade existujúcich klientov s úverovou históriou ich banka aktívne oslovuje s ponukou predschváleného úveru. Jeho hlavnou výhodou je rýchle vybavenie bez povinnosti predkladať finančné výkazy, ako aj bez nutnosti hmotného zabezpečenia,“ objasňuje Jana Nováková.

Prečo sa oplatí požiadať o podnikateľský úver vo VÚB banke?

Vo VÚB banke máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním podnikateľských úverov, o čom svedčí aj náš trhový podiel v tejto oblasti financovania. Na výber máte hneď niekoľko druhov, a tak nezáleží na tom, či ste malý živnostník alebo rozrastajúca sa firma.

Navyše sa stále snažíme zlepšovať naše služby pre podnikateľov. Potvrdzuje to aj naša odborníčka: „U nás vo VÚB aktívne vnímame potreby našich klientov a na základe ich požiadaviek vyvíjame naše produkty tak, aby čo najviac spĺňali ich očakávania. Naši skúsení obchodníci sú pripravení pohotovo reagovať na aktuálnu situáciu klienta a ponúknuť mu čo najlepšie možné riešenie. Dokonca aj s možnosťou vybavenia vybraných požiadaviek online,“ uzatvára.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.