Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

S možnosťou splácania až z prijatých dotácií

Refundácia 9 mesiacov

Bez znaleckého posudku

Individuálny prístup k žiadateľom

Pracujte na vlastnej pôde a úver splaťte až z prijatých dotácií.

VÚB banka Vám ponúka investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

 

Charakteristika úveru:

  • čerpanie je jednorazové, resp. postupné, pripísaním peňažných prostriedkov na bežný účet žiadateľa, alebo priamym čerpaním na účet predávajúceho
  • možnosť refundácie v časovom limite 9 mesiacov
  • flexibilné spôsoby splácania, možnosť nastavenia splácania v čase vyplácania PPA dotácií
  • maximálna doba splatnosti úveru je 10 rokov;
  • výhodná úroková sadzba

Podmienky na poskytnutie úveru:

  • právnická alebo fyzická osoba – príjemcovia dotácií z PPA
  • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
  • žiadateľ spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

  • záložné právo na kupovanú pôdu, resp. inú ucelenú pôdu vo vlastníctve žiadateľa
  • ďalšia akceptovateľná forma zabezpečenia

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.