• Žiadny návrh
INÉ

Viete, čo je inflácia? Ako mení hodnotu peňazí a aký vplyv má na vaše úspory?

Inflácia je pojem, ktorý ste už možno niekedy počuli, no nevenovali ste mu veľkú pozornosť. To je však chyba, pretože inflácia ovplyvňuje hodnotu peňazí každého z nás. Zistite čo je inflácia, ako funguje, a ako sa jej môžete vyhnúť.

21/05/2021

Čo je to inflácia a ako ju meriame

Inflácia je znehodnotenie peňazí, ktoré ide ruka v ruke s nárastom cien. V trhovej ekonomike je bežné, že niektoré tovary sa kupujú drahšie, iné, naopak, lacnejšie. O inflácii sa však hovorí vtedy, ak dochádza k všeobecnému rastu cien. Euro stratí na hodnote, jeho kúpna sila sa zníži, takže za produkty či služby zaplatíme viac. Na svojej peňaženke to pocítite tak, že si tento rok napríklad za 100 € kúpite menej ako v tom predchádzajúcom.

A ako sa inflácia zisťuje? Ako sa vôbec dajú odmerať ceny všetkých tovarov a služieb a posúdiť, o koľko zdraželi? Postup je taký, že sa urobí medziročné porovnanie ceny „nákupného košíka“ typického pre danú krajinu.

Vloží sa doň niekoľko stoviek alebo tisícok tovarov a služieb, ktoré domácnosti v danej krajine najčastejšie a najviac nakupujú. Nejde však len o potraviny či oblečenie. Svoje miesto tu majú aj elektrina, benzín, návšteva lekára, bankové služby alebo tovary dlhodobej spotreby. Porovnanie ceny tohto „koša“ v istom mesiaci roka s jeho cenou v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka predstavuje mieru inflácie. Podľa výšky rastu cien rozlišujeme, či je inflácia mierna, cválajúca alebo ide až o hyperinfláciu.

Miera inflácie na Slovensku

Európska centrálna banka sa snaží udržiavať mieru inflácie tesne pod 2 %. Na Slovensku sme mali v roku 2019 infláciu na hodnote 2,7 %. Kvôli vplyvu pandémie boli prognózy na rok 2020 rôzne. Nakoniec miera inflácie klesla o 0,8 % a spotrebiteľské ceny sa tak medziročne zvýšili o 1,9 %. Išlo o najnižšiu infláciu od roku 2017 na Slovensku.

Príčiny vzniku inflácie

Inflácia obyčajne vzniká z dvoch hlavných dôvodov. Ceny môžu rásť, pretože rastú príjmy obyvateľov. Ľudia môžu peniaze míňať vo väčšej miere, nakupovať viac tovarov a služieb, čím sa zvýši dopyt. Ponuka nestíha na dopyt reagovať, preto dochádza k zvýšeniu cien. Tento druh sa označuje ako dopytová inflácia.

Druhým typom je nákladová inflácia. Tá vzniká na strane ponuky vtedy, keď sa zvýšia ceny surovín, energií či miezd. Vyššie ceny vstupov majú vplyv na výrobné náklady. To sa premietne sa do zvýšených cien výstupných tovarov či služieb.

Ako zmierniť vplyv inflácie

Aj vy máte možnosť istým spôsobom proti inflácii „bojovať“. Tak, aby vaše peniaze nestrácali hodnotu. Ideálnym spôsobom je rozumné investovanie finančných prostriedkov.

Podľa slov Mariána Matušoviča, riaditeľa Eurizon AM Slovakia a podpredsedu predstavenstva SASS: „Kto si nechal peniaze na bežnom alebo termínovanom účte v banke, dosiahol kvôli vplyvu inflácie záporný reálny výnos. Inými slovami, táto časť jeho majetku stratila časť svojej hodnoty.“ Je preto dôležité hľadať také možnosti, aby zhodnotenie vašich peňazí bolo vyššie, ako je miera inflácie.

Za posledné obdobie sa javila ako najvýnosnejšia forma investovanie do podielových fondov a akcií. Ak ale nepatríte k skúseným či zbehlým investorom, prvým krokom môže byť aj investičné sporenie alebo zaujímavé prepojenie istoty termínovaného vkladu a zhodnotenia v podielových fondoch vo forme Kombiproduktu.

Analytici hovoria, že inflácia praje aj dlžníkom. Najmä tým hypotekárnym, ktorých úrok je nižší ako miera inflácie. Vtedy strácajú na hodnote peniaze banky. Preto možno nie je zlé pouvažovať aj na nad kúpou nehnuteľnosti a využiť na to hypotéku. Hodnota nehnuteľnosti sa bude zvyšovať a dlh voči banke bude klesať.

Inflácia sa teda dotýka, a bude dotýkať, aj každodenného chodu domácností. Peniaze ponechané na bežnom účte sú najstratovejšie a ich hodnota je každým rokom nižšia. Samozrejme, treba si ponechať základnú rezervu na pokrytie bežných či plánovaných výdavkov. No o ostatných financiách uvažujte v dlhodobom horizonte tak, aby ste si za svoje peniaze stále mohli kúpiť čo najviac.

VIAC O VÝHODÁCH INVESTOVANIA

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.