• Žiadny návrh
Investovanie

Ako investovať a efektívne zhodnotiť svoje peniaze?

Väčšina Slovákov necháva svoje úspory len tak ležať doma alebo na bežnom či sporiacom účte. To však nie je tá najvýhodnejšia cesta, ako pracovať s našetrenými peniazmi. Lepšou voľbou, ako ich zhodnotiť a ochrániť pred infláciou, je investovanie. V článku vám poradíme, ako investovať peniaze čo najefektívnejšie.

22/11/2022

Prečo sa oplatí investovať?

Spoločným cieľom väčšiny investorov je vytvoriť si bočný pasívny príjem a zarobiť viac než doteraz. Investovanie vám pomôže zlepšiť životnú úroveň aj finančné vyhliadky do budúcnosti. Týmto spôsobom môžete efektívne našetriť napríklad na štúdium svojich detí alebo si vytvoriť rezervu na dôchodok.

Investovaním na finančnom trhu tiež získate určitú finančnú slobodu a vyhnete sa inflácii, ktorá neustále ohrozuje vaše úspory. Výrazne ovplyvňuje hodnotu peňazí, takže o niekoľko rokov si už za 100 eur nemusíte kúpiť rovnaké množstvo vecí či služieb ako dnes. Je preto dôležité, aby vaše peniaze pracovali pre vás a prinášali vám vyšší zisk, ako je úroveň inflácie.

Investovanie navyše nie je také komplikované, ako sa na prvý pohľad zdá. A ani také rýchle a riskantné, ako často vidíme vo filmoch. Veľa ľudí si však aj tak namiesto hľadania spôsobov, ako investovať, radšej zvolí známejšiu cestu odkladania peňazí na sporiaci účet.

Aký je rozdiel medzi investovaním a sporením?

Sporenie na sporiacom účte je najbežnejší spôsob odkladania peňazí. No je výhodnejšie skôr na budovanie krátkodobej finančnej rezervy, ktorá vás podrží, ak budete mať nečakané výdavky alebo prídete na krátky čas o prácu. Výhodou sporiacich účtov je rýchla dostupnosť nasporených peňazí a žiadne riziko.

Sporenie na bežnom sporiacom účte má však aj svoje mínusy. Potvrdzuje to Barbora Štubňová, vedúca oddelenia depozít a investícií vo VÚB banke: „Nevýhodou sporiacich účtov je nízke zhodnotenie (dnes na úrovni 0 - 0,1 % ročne), ktoré v dlhšom časovom horizonte nepokryje infláciu.

To znamená, že reálna hodnota odložených peňazí bude v skutočnosti nakoniec nižšia. Ak je cieľom zhodnotenie úspor v čase, odporúčam využiť investičné sporenie, ktoré má neporovnateľne vyšší výnosový potenciál ako sporiaci účet.“

Hoci sa investovanie na rozdiel od bežného sporenia spája s určitým rizikomsprávnou voľbou investičnej stratégie a rozdelením peňazí do viacerých finančných nástrojov výrazne klesá„Výhodou pravidelného investovania je, že sa investuje postupne po malých čiastkach. To znamená, že riziko nesprávneho načasovania investície je výrazne eliminované. Preto investičné sporenie, aj do rizikovejších fondov, je vhodné aj pre investorov začiatočníkov,“ dodáva odborníčka.

Do čoho investovať?

Finančné trhy poskytujú viacero možností, ako zhodnotiť peniaze. Najbežnejšie a najpoužívanejšie investičné nástroje sú:

  • akcie
  • podielové alebo indexové fondy ETF (Exchange Traded Funds)
  • korporátne alebo štátne dlhopisy
  • nehnuteľnosti
  • zlato alebo diamanty
  • kryptomeny

 

Najjednoduchším a najvýhodnejším spôsobom, ako investovať, sú pre začiatočníka podielové fondy. Fungujú na princípe pravidelných vkladov viacerých investorov. Tí spoločne vytvoria potrebný kapitál pre ďalšie investovanie, napríklad do podielov v podnikoch či cenných papierov. Takisto dokážu zabezpečiť dostatočne diverzifikované portfóliá.

3 tipy a triky, ako investovať peniaze efektívne

1. Štúdium, plán a ciele

Predtým, než sa rozhodnete pustiť do investovania, naštudujte si základné informácie, ako to vo svete investícií chodí, a aké máte možnosti. Podľa získaných vedomostí sa potom rozhodnete, či je pre vás lepšie začať investovať cez sprostredkovateľa alebo na vlastnú päsť.

Ak do toho pôjdete bez pomoci, sami budete rozhodovať, aké typy investícií bude vaše portfólio obsahovať, v akom pomere a v akej hodnote. Budete si tiež musieť stanoviť ciele (aký výnos chcete dosiahnuť) a vytvoriť investičnú stratégiu podľa toho, aký typ investora ste (konzervatívny, vyvážený alebo dynamický).

Takisto sa zamyslite, na aké dlhé obdobie sa viete zaobísť bez investovaných peňazí. Čím ide o kratší čas, tým by mala byť vaša investícia konzervatívnejšia. Dôležitým faktorom je aj likvidita, teda ako rýchlo dokážete svoju investíciu speňažiť.

2. Nepodliehajte pri investovaní emóciám

Ak fondy klesajú, nemá zmysel panikáriť a vyberať investíciu v strate. Trhy dlhodobo rastú a každá „kríza“ bola vždy prekonaná novým maximom. V prípade, že máte k dispozícii voľné prostriedky, môže to byť práve príležitosť priložiť ich k investícií. A zapamätajte si, že trpezlivosť je jedným zo základných pilierov, ako investovať efektívne.

3. Pravidelná investícia a rozloženie v čase

Ak investujete pravidelne, zabránite výkyvom svojich investícií. Predídete tak situácii, že by ste celú sumu investovali na vrchole a následne celá vaša investícia poklesne. Investujte teda pravidelne každý mesiac, bez ohľadu na vývoj trhov.

Je lepšie investovať peniaze cez banku?

Ak sa rozhodnete investovať prostredníctvom banky, získate pravidelné poradenstvo a osobný finančný plán šitý na mieru. Takisto sa vyhnete zbytočnému riziku. Potvrdzuje to aj Barbora Štubňová: „Banky klientom poskytujú istotu a stabilitu vo svojej značke, časom overenej kvalite dodaných služieb a produktov. Prinášajú im riešenia, ktorým veria, a nevystavujú ich a ani seba prílišnému nezodpovednému správaniu.“

Aká je optimálna dĺžka investovania?

„Investovanie je dlhodobá záležitosť a tomu by ste mali prispôsobiť aj svoje očakávania. Pokiaľ to s investovaním myslíte naozaj vážne, musíte si uvedomiť, že je to beh na dlhé trate,“ hovorí Peter Margetiny, špecialista stratégie a predaja v správcovskej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia.

Investičný horizont, teda doba, kedy budú vaše podielové listy, akcie či cenné papiere obchodované na burze, by vo väčšine prípadov nemal byť kratší ako 5 rokov. Vo všeobecnosti platí, že práve dlhodobá a pravidelná investícia (5 rokov a viac) je najlepším spôsobom, ako zhodnotiť úspory a vyhnúť sa neúspechu.

Koľko si treba mesačne odložiť na investovanie?

To, koľko sa rozhodnete každý mesiac investovať, je len na vás. Vo VÚB banke pre vás máme investičné sporenie, s ktorým môžete šetriť už od 20 eur mesačne. Najčastejšie sa však pravidelné investície pohybujú v priemere okolo 150 eur.

ZISTIŤ VIAC O INVESTOVANÍ

Aby ste zistili, koľko peňazí si potrebujete odložiť, vyskúšajte našu investičnú kalkulačku, ktorá vám presnú sumu vypočíta. Stačí do nej zadať, aký je váš finančný cieľ, želaná dĺžka sporenia a ročný výnos očakávate. Podobne môžete zistiť aj výšku potenciálneho zhodnotenia svojich peňazí.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk.

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.