• Žiadny návrh
Investovanie

Ako investovať a mať tak možnosť efektívne zhodnotiť svoje peniaze?

Väčšina Slovákov necháva svoje úspory len tak ležať doma alebo na bežnom či sporiacom účte. To však nie je tá najvýhodnejšia cesta, ako pracovať s našetrenými peniazmi. Jednou z možností , ako ich zhodnotiť a bojovať s infláciou, je investovanie. V článku vám predstavíme, ako investovať peniaze čo najefektívnejšie.

22/11/2022

Prečo sa oplatí investovať?

Spoločným cieľom väčšiny investorov je vytvoriť si bočný pasívny príjem a zhodnotiť svoje financie. Investovanie môže pomôcť vykročiť k finančnej slobode  a zlepšiť tak finančné vyhliadky do budúcnosti. Týmto spôsobom si môžete efektívnejšie odkladať napríklad na štúdium svojich detí alebo si tvoriť rezervu na dôchodok.

Vaše úspory ohrozuje inflácia, ktorá výrazne ovplyvňuje hodnotu peňazí, takže o niekoľko rokov si už za 100 eur nemusíte kúpiť rovnaké množstvo vecí či služieb ako dnes. Práve preto je dôležité s infláciou bojovať, a to spôsobmi, ktoré môžu priniesť zhodnotenie, ktoré môže znížiť dopad inflácie. 

Investovanie, ako jedna z možností, nie je až také komplikované, ako vidíme vo filmoch. Je vhodným doplnkom k už známej ceste odkladania si peňazí na sporiaci účet. Zainvestované financie sa zhodnocujú efektívnejšie ako pri klasickom sporení a pri naplnení investičného horizontu je väčší predpoklad pozitívneho zhodnotenia, ktoré môže byť vyššie než na sporiacom účte. 

Aký je rozdiel medzi investovaním a sporením?

Sporenie na sporiacom účte je najbežnejší spôsob odkladania peňazí. No je vhodnejšie skôr na budovanie krátkodobej finančnej rezervy, ktorá vás podrží, ak budete mať nečakané výdavky alebo prídete na krátky čas o prácu. Výhodou sporiacich účtov je rýchla dostupnosť nasporených peňazí a žiadne riziko.

Sporenie na bežnom sporiacom účte má však aj svoje mínusy. Nevýhodou sporiacich účtov je nízke zhodnotenie.

Ak je cieľom zhodnotenie úspor v čase, efektívnejšie je využiť investičné sporenie, ktoré má e vyšší potenciál zhodnotenia ako sporiaci účet pri dodržaní investičného horizontu.“

Investovanie sa na rozdiel od bežného sporenia spája s určitým rizikom, správnou voľbou investičnej stratégie a rozdelením peňazí do viacerých finančných nástrojov čím dané riziko klesá. „Výhodou pravidelného investovania je, že sa investuje postupne po malých čiastkach. To znamená, že riziko nesprávneho načasovania investície je výrazne nižšie. Preto investičné sporenie, aj do rizikovejších fondov, je často vhodným doplnkom aj pre investorov začiatočníkov,

Do čoho investovať?

Finančné trhy poskytujú viacero možností, ako zhodnotiť peniaze. 

Najbežnejšie a najpoužívanejšie finančné nástroje sú:

  • akcie
  • podielové alebo indexové fondy
  • ETF (Exchange Traded Funds)
  • korporátne alebo štátne dlhopisy

Iné formy investovania napr. do:

  • nehnuteľnosti
  • zlata 
  • umenia

Jedným z jednoduchších spôsobov, ako investovať, sú podielové fondy. Fungujú na princípe viacerých investorov, ktorí spoločne vytvoria potrebný kapitál s cieľom investovať ho v súlade s určenou investičnou politikou fondu v ich prospech.  

3 tipy a triky, ako investovať peniaze efektívne

1. Štúdium, plán a ciele

Predtým, než sa rozhodnete pustiť do investovania, naštudujte si potrebné informácie, ako to vo svete investícií chodí, aké máte možnosti a podľa získaných poznatkov  viete potom urobiť rozhodnutie, akú formu si zvolíte.aké typy investícií budete preferovať. Budete si tiež musieť stanoviť ciele a podľa toho určiť investičnú stratégiu t.j. aký typ investora ste (konzervatívny, vyvážený alebo dynamický).

Takisto sa zamyslite, na aké dlhé obdobie sa viete zaobísť bez investovaných peňazí. Čím ide o kratší čas, tým by mala byť vaša investícia konzervatívnejšia. Dôležitým faktorom je aj likvidita, teda ako rýchlo dokážete svoju investíciu speňažiť.

2. Nepodliehajte pri investovaní emóciám

Ak napríklad fondy klesajú, nemá zmysel panikáriť a vyberať investíciu v strate. Trhy dlhodobo rastú a každá „kríza“ bola doteraz vždy prekonaná. Zapamätajte si, že trpezlivosť je jedným zo základných pilierov, ako investovať efektívne.

3. Pravidelná investícia a rozloženie v čase

Ak investujete pravidelne, znižujete vplyv výkyvov na svoje investície. Predídete tak situácii, že by ste celú sumu investovali na vrchole a následne celá vaša investícia poklesne. Je preto dobré investovať pravidelne, napríklad každý mesiac, bez ohľadu na vývoj trhov, čím rozložíte vašu investíciu v čase, čo môže priniesť pozitívnejší výsledok.

Je lepšie investovať peniaze cez banku?

Investovanie prostredníctvom banky so sebou prináša isté výhody, ako napríklad vysvetlenie fondov či celkového investovania pomocou skúsených poradcov, ako aj možnosť nechať si pripraviť osobný finančný plán, šitý na mieru, kde získate celkový prehľad o vašich príjmoch, výdavkoch, rezerve a úveroch.. „Banky klientom poskytujú istotu a stabilitu vo svojej značke, časom overenej kvalite dodaných služieb a produktov. Prinášajú im riešenia a možnosti, ktorým veria, a nevystavujú ich a ani seba prílišnému nezodpovednému správaniu.

Aká je optimálna dĺžka investovania?

Investovanie je dlhodobá záležitosť a tomu by ste mali prispôsobiť aj svoje očakávania. Pokiaľ to s investovaním myslíte naozaj vážne, musíte si uvedomiť, že je to beh na dlhé trate, a každý investičný nástroj má aj svoj odporúčaný investičný horizont, minimálne ktorý by ste mali dodržať.Vo všeobecnosti platí, že práve dlhodobá a pravidelná investícia je dobrým spôsobom, ako zhodnotiť úspory a  znížiť šancu na neúspech.

Koľko si treba mesačne odložiť na investovanie?

To, koľko sa rozhodnete investovať, je len na vás. Vo VÚB banke pre vás máme možnosť zriadiť si okrem jednorazovej investície aj investičné sporenie, s ktorým si môžete pravidelne investovať už od 20 eur mesačne.

ZISTIŤ VIAC O INVESTOVANÍ

Vyskúšajte aj našu investičnú kalkulačku, Stačí do nej zadať, aký je váš cieľ a želaná dĺžka 

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.sk a  www.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk.
 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.