• Žiadny návrh

Vklad v hotovosti

Vklad v hotovosti

Pri hotovostnom vklade, ktorého suma je vyššia ako 15 000€, resp. hodnota v cudzej mene, ak nie ste vlastníkom vkladanej hotovosti, nejde o zmluvný vklad

Pri hotovostnom vklade, ktorého suma je rovná alebo vyššia ako 15 tis. EUR, resp. protihodnota v cudzej mene,  ak  nie ste vlastníkom vkladanej hotovosti, nejde o zmluvný vklad (vklad v zaplombovanom obale, v kazete nočného trezoru, v safebagu), resp. nejde o pravidelný vklad tržieb, kedy je vopred dohodnutá osoba vkladateľa, ste  povinný spolu s hotovosťou predložiť Prehlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov a Súhlas vlastníka peňažných prostriedkov (ďalej len „Prehlásenie“) .

Vážený klient, nižšie nájdete požadovaný dokument, ktorý vytlačte na jednu stranu formátu A4 , vyplňte a predložte v pobočke spolu s vkladom.

Prehlásenie

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.