• Žiadny návrh

Zmenka

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorý obsahuje písomný záväzok dlžníka zaplatiť určitú čiastku peňazí veriteľovi v určenom termíne a za stanovených podmienok. Tento dokument obsahuje informácie o sume, dátume splatnosti, mená zúčastnených strán a ďalšie relevantné údaje. Zmenka môže byť prevoditeľná, to znamená, že môže zmeniť vlastníka a môže byť použitá ako forma platby alebo ako zábezpeka v obchodných transakciách. Jej vlastník má nárok na platbu uvedenú na zmenke. Zmenka predstavuje právo na určitú finančnú hodnotu a môže byť kúpená, predaná alebo zmenená vlastníkom. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.