• Žiadny návrh

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota v bankovníctve určuje maximálne obdobie, počas ktorého sú po podaní výpovede zmluvné strany ešte viazané zmluvou. To znamená, že k zániku zmluvy dochádza až po skončení tohto obdobia. Výpovedná lehota je zvyčajne dohodnutá v zmluve a môže byť stanovená ako počet dní, mesiacov, rokov. Výpovedná lehota je dôležitým aspektom finančných zmlúv, poskytuje flexibilitu klientom a zabezpečuje ochranu ich finančných záujmov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.