• Žiadny návrh

Vishing

Vishing alebo voice phishing je forma kybernetického útoku, ktorý sa realizuje prostredníctvom hovorov alebo hlasových správ s cieľom získať citlivé informácie od obetí. Ide o informácie, ako sú osobné údaje, heslá, čísla kreditných kariet alebo iné dôverné informácie. Pri vishingu sa útočníci často vydávajú za dôveryhodné osoby alebo inštitúcie, ako sú banky, finančné inštitúcie, vládne agentúry alebo spoločnosti, a snažia sa presvedčiť obete, aby poskytli svoje citlivé údaje alebo vykonali nežiaduce finančné transakcie. Vishing zahŕňa techniky sociálneho inžinierstva a manipulácie s obeťami, aby dosiahol svoje ciel. Je dôležité, aby sa používatelia chránili pred vishingom tým, že nezverejňujú svoje osobné údaje prostredníctvom hlasových hovorov a overujú si pravosť komunikácií s dôveryhodnými inštitúciami pred poskytnutím akýchkoľvek citlivých informácií. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.