• Žiadny návrh

Vinkulácia

Vinkulácia je proces, pri ktorom je určité aktívum alebo finančný produkt obmedzený alebo viazaný určitými podmienkami alebo obmedzeniami. Napríklad v bankovníctve môže byť vinkulácia spojená s určitými podmienkami alebo obmedzeniami, ktoré sú stanovené bankou alebo finančnou inštitúciou, ako je napríklad účel použitia úveru, časový rámec alebo spôsob, akým môžu byť peniaze použité. Vinkulácia slúži na ochranu záujmov a riadenie rizík pre poskytovateľov služieb, ako aj na zaistenie dodržiavania určitých noriem alebo podmienok zo strany klientov. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.