• Žiadny návrh

Variabilný symbol

Variabilný symbol je voliteľný číselný identifikátor používaný pri bankových transakciách na identifikáciu platby. Ide o unikátny kód priradený konkrétnej platbe, ktorý umožňuje bankám a príjemcom jednoznačne identifikovať, o ktorú platbu išlo. Variabilný symbol sa často používa pri platbách faktúr, úhradách za služby alebo iných transakciách, keď je potrebné jednoznačne identifikovať účel platby. Používa sa aj na sledovanie a spracovanie platieb v automatizovaných systémoch a bankových záznamoch. Každá platba môže mať svoj vlastný variabilný symbol, ktorý sa zvyčajne uvádza spolu s ostatnými informáciami o platbe. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.