• Žiadny návrh

Úverový register

Úverový register je databáza, ktorá obsahuje informácie o úveroch poskytnutých bankami a inými finančnými inštitúciami jednotlivcom a firmám. Tieto záznamy zahŕňajú údaje o úveroch. Úverové registre sú dôležitým nástrojom na sledovanie úverovej histórie klientov a posudzovanie ich bonity pri žiadostiach o nové úvery. Úverové registre slúžia pre banky aj na riadenie rizika a hodnotenie úverových portfólií. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.