• Žiadny návrh

Úrok

Úrok je poplatok, cena alebo odmena, ktorú platí jedna strana (dlžník) druhej strane (veriteľ) za požičané peniaze alebo za využívanie finančných prostriedkov. V súvislosti s pôžičkami/úvermi je úrok forma odmeny, ktorú dostáva za poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom pôžičiek/úverov. Úrok môže byť vyjadrený ako percento z pôžičky/úveru a je stanovený na základe doby, počtu splátok alebo doby, počas ktorej sú peniaze požičané. O úrokoch hovoríme aj pri depozitných produktoch. V takom prípade ide o sumu, ktorú banka platí klientovi za ponechanie peňažných prostriedkov na vkladových a sporiacich účtoch. Úrok sa môže vzťahovať na rôzne druhy financií vrátane úverov, hypoték, termínovaných vkladov, sporiacich účtov a dlhopisov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.