• Žiadny návrh

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania je poplatok, ktorý musí dlžník zaplatiť veriteľovi za oneskorenú splátku. Tento druh úroku vzniká, keď nedodrží dohodnutú splatnosť a nesplní svoje finančné záväzky v stanovenom časovom termíne. Úrok z omeškania môže byť vyjadrený ako pevná suma alebo ako percento z dlžnej sumy. Účelom úroku z omeškania je kompenzácia veriteľa za nezaplatenie splátky v stanovenom termíne. Úrokové sadzby z omeškania sa môžu líšiť v závislosti od dohodnutých podmienok a politiky konkrétnej inštitúcie alebo poskytovateľa úveru. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.