• Žiadny návrh

SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je štandardizovaný systém elektronických komunikácií, používaný na zasielanie a prijímanie finančných správ medzi bankami a inými finančnými inštitúciami po celom svete. SWIFT poskytuje bezpečný a spoľahlivý spôsob prenosu finančných údajov, ako sú platby, údaje o transakciách, správy o účtoch a pod. prostredníctvom šifrovaných správ. SWIFT má pridelený jedinečný identifikačný kód, známy ako SWIFT kód alebo BIC (Bank Identifier Code), ktorý umožňuje identifikovať konkrétnu banku pri spracovaní finančných správ. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.