• Žiadny návrh

Kvitancia

Kvitancia je písomné potvrdenie (doklad), ktorý sa vydáva na potvrdenie prijatia platby. Obsahuje údaje a informácie o dátume, sume platby, účele platby, identifikácii platiteľa a príjemcu. Kvitancia slúži ako dôkaz o uskutočnení platby alebo transakcie a môže byť dôležitá pri účtovníckych a daňových záležitostiach. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.